Proper water voor de rugstreeppad

27 januari 2023 | 15u32 | Gepost door dvdg.media@tel…
Weefbergven
Er wordt volop gewerkt om het vervuilde slib af te graven zodat de kwaliteit van het water er weer op vooruit kan gaan. Ook jonge boompjes worden verwijderd om het landschap weer open te maken en het voor deze pad tot ideale biotoop om te vormen.

Natuurpunt is volop aan de slag om van het Weefbergven een natuurrijk gebied te maken, met speciale aandacht voor de populatie rugstreeppadden. “Vroeger lag dit ven in een akker en de restanten van de mest- en pesticidenrijke grond zorgen ervoor dat het water in het ven vertroebelt en van slechte kwaliteit is”, zegt Christoffel Bonte (Consulent Natuurplanning Natuurpunt). “Door het vervuilde slib af te graven, zal het water weer zuiver worden."

In de landduin die naast het ven ligt en die aan het verbossen was wordt de jonge boomopslag verwijderd zodat dit unieke leefgebied weer opengemaakt wordt. "Zo hopen we de rugstreeppad terug te kunnen verwelkomen, een zeldzame soort die het moet hebben van open zand en voedselarme vennen. Bij de voorbereiding van de herstelwerken ontdekten we goudvissen en exotische vijverplanten in het ven. Die hebben een nieuwe thuis gekregen, maar we hopen het van nature visvrije ven, zo ook te kunnen houden.”

De werken zullen ongeveer twee weken duren. Er wordt beloofd om het ongemak, veroorzaakt door de werken, tot een uiterst noodzakelijk minimum te beperken.

Lees meer over