Nieuwe uitbraak covid-19 in WZC Averbode

Coronaaanval in HDD
Ondanks de goede zorgen en veiligheidsmaatregelen blijkt er toch een uitbraak van het coronavirus in Huyze Honighsdries.

Uitbraak coronavirus in Huyze Honighsdries, de nodige maatregelen zijn genomen.

Ondanks alle inspanningen van de directie en medewerkers is er in het woonzorgcentrum Huyze Honighsdries in Averbode een uitbraak van het coronavirus. De noodzakelijke maatregelen zijn genomen en de situatie wordt van zeer nabij opgevolgd.

Het gaat om 31 besmettingen bij de 120 bewoners van het woonzorgcentrum. Er zijn tot op heden geen overlijdens of ziekenhuisopnames ingevolge corona. Vijf besmette bewoners zijn ondertussen hersteld.

Bij de 100 medewerkers werden 10 besmettingen vastgesteld. Zij zijn thuis in quarantaine geplaatst. Er is voorlopig geen tekort aan zorgpersoneel in het woonzorgcentrum.

Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat het virus zich nog verder zou verspreiden. Bewoners en personeelsleden worden regelmatig getest. Het contactonderzoek wordt opgenomen door de centrale contacttracing. Er zijn voorlopig geen bezoekers meer toegelaten in het woonzorgcentrum. We begrijpen dat dit niet gemakkelijk is voor de familieleden van de bewoners, maar we vragen begrip voor deze noodzakelijke beslissing.

Het woonzorgcentrum werd opgedeeld in een “cohortdeel”, waar de besmette bewoners verblijven, en een "normaal functionerend deel”. Beide circuits zijn volledig gescheiden, ook wat betreft de inzet van personeel.

Medewerkers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn ter plaatse geweest voor advies en controle. Zij bevestigen dat alles in Huyze Honighsdries verloopt conform de opgelegde regelgeving.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Eerstelijnszone Demerland en de stedelijke crisiscel volgen de situatie op de voet. Wij wensen de getroffen bewoners en medewerkers een spoedig herstel toe.

Lees meer over