Nieuw skatepark is eerste stap in realisatie van Masterplan StadSZpark, stad geeft meer uitleg op dinsdag 27 juni

skatepark

Er is meer duidelijkheid over het zogenaamde Masterplan StadSZpark in Scherpenheuvel-Zichem. Burgemeester Manu Claes (cd&v) gaf er meer uitleg over op de recentste gemeenteraad. Het plan geeft de verschillende deelruimtes aan voor de inrichting van de site. “Het StadSZpark  wordt een groene recreatiezone waar plaats is voor ontmoeting en beleving. De aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste deelproject dat uitgevoerd wordt”, aldus Claes.

Het gaat om  5 hectare  grond aansluitend bij de site van  CC den egger in Scherpenheuvel.” Meer bepaald de gronden, gedeeltelijk gelegen naast de parking van den egger, met uitweg naar de August Nihoulstraat en gedeeltelijk gelegen achter de site van GC den egger nl. langs de Eggersberg. De gronden maken deel uit van het RUP Sportinfrastructuur en liggen in een zone voor dagrecreatie (gedeeltelijk zone voor openluchtrecreatie en landschapsbeleving, gedeeltelijk bebouwbare zone) en bufferzone.”

Volgens de initiatiefnemers moet het nieuwe stadspark een intergenerationele ontmoetings- en belevingsplaats worden waar bewoners laagdrempelig met mekaar in contact kunnen komen. “Het openbaar park wordt een groene recreatiezone die ruimte biedt voor verschillende recreatieve openluchtfuncties.”

Het Masterplan duidt de onderscheiden bestemmingszones ( functies) aan met name ruimte voor petanque, speeltuin, skatezone, free running parcours, outdoor fitnesszone, skatepark, omnisportveld, speelweide, hondenlosloopweide, paviljoen/podium, zenplatform.

“Ook voor wandelingen is het park een uitgelezen plaats.  Het plan geeft de concrete inplanting van de verschillende deelprojecten. Deze worden in de loop van de komende jaren gefaseerd en gespreid over een vijftal jaar uitgevoerd.  Ook is er heel veel aandacht en ruimte voor groenaanplanting: bomen, pluk- en vruchtenrijk struweel, grasveld, bloemengrasland.”

 De inplanting en de aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste project dat gepland en gerealiseerd zal worden. Dat komt ongeveer op de huidige locatie. De fasering en volgorde van de uitvoering van de andere deelprojecten moet nog bepaald worden.”

Op dinsdag 27 juni staat er een informatievergadering gepland om 19.30 uur in den egger.

stadspark
De site wordt helemaal aangepakt