Confetti gooien tijdens carnaval? Het zal niet in Scherpenheuvel-Zichem zijn

Carnaval
Voortaan is het verboden confetti te gooien tijdens carnavalsoptochten in Scherpenheuvel-Zichem. Het uitgooien van snoep en kleine geschenken blijft nog wel mogelijk. Dat werd beslist op de gemeenteraad op donderdag 26 januari. 

De maatregel kwam tot stand na het overleg  dat burgemeester Manu Claes hierover had met de organisatoren. De  gemeenteraad  keurde vandaag hiertoe een aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Scherpenheuvel-Zichem goed.

Carnavalstad

Scherpenheuvel-Zichem is een echte carnavalstad. Er zijn 4 carnavalsoptochten:  in Keiberg, Zichem. Schoonderbuken en Scherpenheuvel.  Ook zijn er 6 kindercarnavalstoeten: in Keiberg, Zichem, Scherpenheuvel, Averbode en Testelt. Tijdens deze carnavalsoptochten is het de gewoonte dat er confetti gegooid wordt naar de omstaanders.

"De opkuis na een carnavalsoptocht neemt  heel wat werk en tijd in beslag voor de  stadsarbeiders. Bovendien is het heel moeilijk om alle confetti te verwijderen zodat er maanden later nog heel wat confetti  op openbaar en privé domein blijft liggen", zegt burgemeester Manu Claes.

"Ook vanuit milieustandpunt en uit overwegingen van duurzaamheid  is een verbod op het gooien van confetti aangewezen. In het beleidsplan van ons lokaal bestuur wordt nl. ingezet op het vermijden van afval en het verkleinen van de afvalberg."

Uit overleg blijkt draagvlak

"Een aantal carnavalsverenigingen namen zelf al de beslissing om tijdens hun carnavalsoptocht geen confetti meer uit te gooien. Toch blijven er nog een aantal carnavalsstoeten die nog steeds confetti gebruiken. Aan de organisatoren van de stoeten heb ik tijdens een overleg gevraagd of zij zich konden vinden in een verbod op confetti tijdens hun carnavalsstoet. Ook de directies van de scholen die een kindercarnavalsstoet organiseren, heb ik hierover bevraagd. Conclusie is  dat alle organisatoren van (kinder)carnavalsstoeten zich kunnen  vinden in een algemeen verbod op het gebruik van confetti tijdens carnavalsoptochten.  Er is een ruim draagvlak. Het is geen eenzijdig opgelegd verbod en dat is belangrijk voor de succesvolle toepassing van de maatregel", zegt Claes.

Snoep en kleine geschenken kunnen nog wel

Het uitgooien van snoep (koeken, chips, kramellen ,…) en geschenken (knuffels, speelgoed, …) blijft nog wel toegelaten. Deze producten worden meestal opgeraapt door omstaanders. De gemeenteraad keurde de noodzakelijke aanpassing van de algemene politieverordening van de stad Scherpenheuvel-Zichem goed.

Lees meer over