Buurtbewoners fel gekant tegen realisatie van 39 nieuwe woningen

Vlaams Belang leden Suzy Wouters en Joris De Vriendt (rechts op de foto) steunen de buurtbewoners, net als StadSZteam

Buurtbewoners in Okselaar hebben heel wat bezwaren tegen de plannen voor een nieuwe woonwijk die een aannemer in de deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem wil realiseren. Ze krijgen steun van oppositiepartijen Vlaams Belang en StadSZteam. "Ze willen hier een volledige extra woonwijk realiseren met maar liefst 39 huizen. Dat zijn er veel te veel”, zeggen de buurtbewoners.

Het gaat om een project tussen de Brabantsebaan, Tessenderlobaan en Turnhoutsebaan, voor alle duidelijkheid het gaat nu om een administratieve fase, nu het openbaar onderzoek is afgelopen. Uiteindelijk zal de stad scheidsrechter moeten spelen en al dan niet hun zege moeten geven. “Het liefst van al zouden we geen extra wijk zien verijzen maar 39 huizen zijn er sowieso veel te veel. In de buurt is ook al een school en dat zorgt al voor extra verkeer maar wanneer al die nieuwe huizen er komen zal het nog veel drukker worden. Je moet ook weten dat er maar één toegangsweg voorzien wordt en dat de nieuwe eigenaars met hun wagens niet tot aan hun woning geraken maar moeten parkeren op een iets verder gelegen parking”, luidt het bij de buurtbewoners die zich om nog meer zorgen maken.

Lees verder onder de foto. 

1 inrij
Er komt volgens het plan één inrijstraat

Huisvuil moet naar sorteerstraat

“Er zou ook geen huisvuilophaling aan de deur gebeuren en de bewoners moeten hun vuil droppen in een zogenaamde sorteerstraat. Gaan al die mensen telkens zover lopen of gaan ze het vuil even laten staan? We maken ons ook grote zorgen over nog meer wateroverlast want die is er nu al. De weides, waarop de nieuwe huizen moeten komen, fungeren nu nog als natuurlijke opvang maar wanneer er daar straks gebouwd wordt gaan ze de grond ophogen met een halve meter. Rara waar al het water dan naartoe zal vloeien, juist naar onze woningen. De riolering voor de nieuwe verkaveling zou ook aangesloten worden op de bestaande, wij vragen ons af of die al dat extra water zal kunnen trekken.”

De buurtbewoners dienden intussen, via hun advocaat, een bezwaarschrift in bij de stad en krijgen de steun van oppositiepartijen Vlaams Belang en StadSZteam.  

Volbouwen en groene zones laten verdwijnen

"Vooral voor de rioleringen voorzie ik problemen en nu al zijn er vaak problemen met de druk van het drinkwater in Okselaar. Bovendien is het betrokken gebied een nat gebied dat een buffer moet bieden tijdens natte periodes. Door de bebouwing wordt dit onmogelijk gemaakt en zullen omwonenden met wateroverlast te maken krijgen. Planningsmatig is dit project een slecht idee, het kan niet op onze steun rekenen en het komt niet ten goede aan de mensen van Okselaar. De wijze waarop men dit woonuitbreidingsgebied wil invullen, overtreft de draagkracht van het gebied. Dit soort projecten hoort daar niet thuis" , zegt fractievoorzitter en Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang Suzy Wouters en ook Pieter Boudry van StadSZteam zegt neen tegen, hetgeen hij, een zoveelste project noemt in een groene gemeente.

“Dit stadsbestuur is maar met één ding bezig, met name onze mooie rustige groene gemeente volbouwen met honderden en honderden nieuwe gebouwen. Hier zitten de inwoners niet op te wachten, maar er wordt geen enkele rekening gehouden met de wensen van de inwoners. Onaanvaardbaar”, aldus Boudry.

Lees verder onder de foto 

proest Okselaar

Alle middelen uitputten

De buurtbewoners, intussen verenigd in een buurtcomité, pikken het nieuwe project niet en zijn vastbesloten zich te verzetten en alle mogelijkheden te benutten.

“Dat de stad eerst al eens de leegstaande nieuwe appartementen gevuld krijgt vooraleer ze een nieuw project goedkeuren. Wanneer het college van schepenen en burgemeester toch groen licht geeft voor dit project zullen we beroep aantekenen bij de provincie.”

Burgemeester Manu Claes (cd&v) wil eerst het openbaar onderzoek afwachten. “We zullen dan de bezwaren verzamelen en die bekijken. Ook de dienst Omgevingsvergunning zal een advies geven. Op basis daarvan bekijken we dan of we al dan niet een vergunning afleveren.”

StadSZteam en het buurtcomité stellen het project ter discussie op de volgende gemeenteraad.