Burgemeester Manu Claes zet puntjes op de i over eventuele trajectcontrole : "Ik lees her en der in de pers foute info "

Trajectcontrole

Het zou kunnen zijn dat er een trajectcontrole komt in de zone 30, die loopt van van de Ernest Claesstraat ( eerste Demerbrug als je vanuit  Averbode komt)  tot het beeld van de Spaanse ruiter ( rond punt), inScherpenheuvel-zichem. Omdat er her en der, zo zegt burgemeester Manu Claes (cd&v), recent berichten verschenen die niet stroken met de realiteit, zette hij de puntjes op de i na een mondelinge vraag op de gemeenteraad hierover van raadslid Pieter Boudry (StadSZteam).

“Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV) legde een voorstel voor om daar een trajectcontrole te plaatsen en het college gaf een positief advies. De trajectcontrole zou de huidige snelheidscamera’s vervangen. Ze kan de controle efficiënter maken en de verkeersveiligheid in het centrum van Zichem dus alleen maar verhogen”, zei Claes hierover.

 Het is daarentegen helemaal niet zeker of de trajectcontrole er ook echt komt. “Ze staat bij AWV op de reservelijst. De lijst telt 20 geselecteerde locaties in Vlaanderen waar die gepland staan. Wij staan op de reservelijst. Pas indien op die lijst een locatie zou wegvallen, kan het zijn dat de trajectcontrole in doortocht ZIchem wordt uitgevoerd.”

 De camera’s worden geplaatst door AWV, niet door de stad en worden ook door hen beheerd. “Dat de stad hiervoor een privé-firma zou inschakelen is compleet uit de lucht gegrepen. De boetes vallen ook niet onder de Gas-reglementering en komen dus niet in de stadskas terecht. Zij komen terecht in een federaal verkeersveiligheidsfonds, waarvan de opbrengst volgens welbepaalde criteria wordt omgeslagen naar  alle politiezones.

Lees meer over