23 van de 24 nieuwe sociale woningen vonden al bewoners

sociale woningen

23 van de 24 huizen van het nieuwe sociaal huisvestingsproject in Averbode hebben intussen nieuwe bewoners. Alleen de woning voor mindervaliden staat nog leeg.

In 2020 sloegen het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem, de kerkfabriek van Averbode en het toenmalige Diest Uitbreiding (nu deel van Woonmaatschappij KANVAZ) de handen in elkaar. Het doel was de realisatie van een nieuwbouw van 24 sociale eengezinswoningen en de aanleg van een nieuw binnengebied. De nieuwe wijk kreeg de naam René Huybrechtsstraat, genoemd naar een kunstsmid uit Averbode die in 2014 overleed.

Eerbetoon aan overleden lokale kunstenaar

 “Ik herinner mij nog goed dat ik in zijn atelier op bezoek was toen hij werkte aan het standbeeld van de oorlogsslachtoffers. René ging 100 % op in zijn werk en had daar zichtbaar plezier in. Hij was daar ook, terecht overigens , heel fier op. Hij was een zeer bescheiden, minzaam en goedlachse man. Dat stond in contrast met een sterke technische onderlegdheid, grote vakbekwaamheid, een enorme zin voor detail en groot kunstenaarstalent. René verwierf ook bekendheid door zijn brievenbus in de vorm van een achterwerk. Mensen kwamen van heinde en ver naar Averbode om die te kunnen bezichtigen. Op 25 maart 2021 besliste de gemeenteraad,  op voorstel van de cultuurraad, om deze nieuwe straat naar hem te vernoemen”, zegt burgemeester Manu Claes (cd&v).

In totaal werden er veertien woningen type 2/3 (personen), 6 woningen type 3/4 en  3 woningen type 4/5 gebouwd. Er is ook een woning type 1/2, aangepast voor mindervaliden, voorzien maar die heeft nog geen bewoners.

De L-vormige site van ongeveer 80 are is toegankelijk langs twee zijden, via de Vorststraat en via Park ter Heide. De woningen staan geschakeld in groepjes van 3 X 6 woningen en 2 X 3 woningen. De woningen aan de toegangszijden van de site zijn lintvormig geschakeld, waardoor er telkens een publieke straat ontstaat. De passant wordt langsheen de gevels naar het hart van de site geleid. Daar bevindt zich de Urban Village, zeg maar twee volumes met telkens drie woningen. “Zo ontstaat er een open plek die zichtbaar en toegankelijk is vanaf beide toegangen tot de site. Deze groene zone is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer”, luidt het.

Op naar 276 woningen

Voor schepen van Huisvesting Nico Bergmans (Open Vld) betekent de afronding van de werken een grote stap in de richting van het bindend sociaal objectief.

We beschikken nu over 161 sociale woongelegenheden op ons grondgebied. Samen met de Woonmaatschappij KANVAZ werken we verder naar het uiteindelijke doel van 276 woningen.”

Lees meer over