Werken in stationsbuurt starten op 1 augustus en zullen zo'n 11 maanden duren

Foto: Google Maps
De riolering in de omgeving van het Stationsplein en onder de Turnhoutsebaan wordt vanaf augustus vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor zal de stationsomgeving voor doorgaand verkeer enkel bereikbaar zijn via de omleiding Fort Leopoldlaan – Citadellaan – Turnhoutsebaan.

In samenwerking met de stad Diest voert Aquafin vernieuwingswerken uit aan de riolering van een gedeelte van de Turnhoutsebaan. Die is gelegen aan het stationsplein van de stad. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Daarbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. De werken gaan van start na de bouwvakantie, meer bepaal op 1 augustus, en zullen ongeveer 11 maanden duren, afhankelijk van de omstandigheden.

“Met de heraanleg van de Turnhoutsebaan start de volgende fase van de vernieuwing van de stationsbuurt”, vertelt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS). 

Werken in fases

 De werken zullen in fases verlopen. In een eerste fase, tot ongeveer half oktober, wordt er gewerkt ter hoogte van het nieuwe busstation. In fase 2 volgt het stuk van aan het stationsplein tot aan de aansluiting met de Antwerpsestraat. Vanaf januari 2023 wordt er daar gewerkt tot juli 2023.

Gelijktijdig met de 2e fase wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd ter hoogte van het stationsplein. Het stationsplein zal dan niet meer bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Zodra de rioleringswerken achter de rug zijn, wordt het wegdek en het Stationsplein vernieuwd.

Lees meer over