Voorzitter kant zich tegen ontbinding sportraad: "Klap in het gezicht van vele vrijwilligers"

Peter Frederickx met kampioene
Na het tumult rond het ontbinden van de sportraad, wil voorzitter Peter Frederickx wat duidelijkheid scheppen en ook zijn mening hierover kwijt. Eerder hadden ook al de N-VA en Vooruit oppositie hun bedenkingen bij het ontbinden van het orgaan. 

Waarover gaat het? De stad besliste recent om de sportraad te ontbinden en te vervangen door een orgaan waar iedereen deel van kan uitmaken en zijn mening kan ventileren om zo het beleid te adviseren, of je nu lid bent van een club of niet. 

Menige reacties hierover passeerden al de revue maar Peter Frederickx, voorzitter van de sportraad, wil nu ook zijn ongezouten mening geven.

"Wie meent de sportraad te kunnen reduceren tot een inspraak moment deelt daarmee een fikse klap uit in het gezicht van de vele tientallen vrijwilligers die steeds met veel enthousiasme zich inzetten in deze raad", zegt Peter. "Allicht weet de schepen en het voltallige bestuur niet 'meer' dat de huidige sportsubsidieprocedure door deze raad werd uitgewerkt, dat ze een kampioenenviering organiseerden, dat ze een procedure schreven voor een meer efficiënt verhuur van de sportzalen, dat de sportraad brainstormsessies organiseerde, sportmarkten, een 24-uur-sporten en veel andere initiatieven waar sportclubs samen werkten."

Sportraad was veel meer dan advies

Frederickx haalt ook op dat de Demerjogging een organisatie van de sportraad was, waarbij in de hele binnenstad een sporthappening werd georganiseerd voor alle schoolgaande jongeren. Daarna eentje in de avond gevolgd voor de recreatieve en competitieve atleet.

"Jammer genoeg besliste de stad eenzijdig dit evenement uit het centrum weg te halen. Vroeger kwam die dag heel Diest in contact met de loopsport en Diest bruiste van energie", zegt Peter. "En met de kampioenenviering zetten we onze Diestse sporters mooi in de kijker, waar we met de sportraad telkens opnieuw een boeiende avond van maakten." 

Onenigheid over dossiers aan de basis 

Het probleem zou ontstaan zijn toen de raad, op basis van twee dossiers, redenen zag om heel kritisch te zijn, namelijk de huidige stand van het Warandeproject en de  corona-subsidies, die blijkbaar op eigen houtje door het bestuur werden aangepakt. Volgens de raad heeft dit een desastreuze impact op de toekomst van de sportclubs. 

"Het is de sportraad die een heel uitgebreide analyse maakte van sportinfrastructuur, met informatie vanuit alle relevante hoeken: vanuit onze clubs en sporters, in andere steden en nieuwe sportcomplexen, en vanuit de sportfederaties. Als dat niet waardevol is", stelt Peter.

"Een infrastructuur van meer dan 60 jaar oud gaan beheren zoals men dat deed voor de jaren '80 en één polyvalente zaal installeren om 3 andere zalen te gaan vervangen is een utopie. Dat beseffen de clubs maar al te goed, wetende dat het nu al vaak aardig onderhandelen is om je activiteiten op gepaste uren te kunnen organiseren. Het zou hun werking minimaal met 30% reduceren", zegt Peter.

Clubs tegen elkaar opzetten

Volgens Peter gaat de stad liever met de individuele clubs in gesprek hoewel de sportraad meermaals aandrong om een gezamenlijk overleg te organiseren. "Steeds weer ging de stad individuele clubs uitnodigen, waar informatie werd gedeeld die negatief zou uitdraaien voor de andere clubs en gebruikers. Het was meer clubs tegen elkaar opzetten dan open communiceren met de sporters", stelt Peter.

Peter is ook zwaar teleurgesteld in de verdeling van de Coronamiddelen die aan de stad Diest bezorgd werden ten behoeve van cultuur en sport. "Slechts 14% van het totale bedrag, namelijk 380.000 euro, werd aan sport besteed. Toch wel een grote ongelijkheid, zeker gezien er zoveel mensen aan sport doen. Momenteel blijkt er nog 58.000 euro in deze pot te zitten, maar niemand weet waar dit naartoe gaat tot nu toe. We roepen de stad op tot erkenning van de sportraad en erkenning van het reeds geleverde werk dat ook naar de toekomst keek", besluit Peter.

Lees meer over