Vooruit oppositie heeft kritiek op toegankelijkheid stationsomgeving maar voorlopig is er geen andere oplossing mogelijk

busstation

Vooruit Diest ijvert voor een betere toegankelijkheid van de nieuwe perrons aan de bushalte van De Lijn en vindt ook dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor mensen met een beperking. “Onze fractie ontving enkele ongelukkige reacties wat de toegankelijkheid betreft.” Schepen van Toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) ziet voorlopig geen andere oplossing maar, zo zegt hij, na de werken voor het nieuwe stationsplein zal de toegankelijkheid optimaal zijn. 

“Bij het ontwerp van de nieuwe bushaltes werd er door De Lijn rekening gehouden met toegankelijkheid. Dat vinden we prima en is in regel met de wetgeving. De werken zijn nu uitgevoerd maar uit reacties die we van rolstoelgebruikers mochten ontvangen, blijkt dat dit in de praktijk niet volledig mogelijk is. Een ongelukkig gekozen boordsteen aan de perrons van de bushaltes, die de toegankelijkheid beperkt, lijkt dit te veroorzaken. Hierdoor geraken rolstoelgebruikers in een greppeltje vast te zitten, wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn”, zegt Vooruit lijsttrekker en raadslid Carina Jankowski. “Sommige mensen hebben nood aan extra aanpassingen en dan moet dit uiteraard correct uitgevoerd worden. Anders zijn al die extra kosten voor niets gedaan. Ik hoop dat na de controle van De Lijn dit euvel zo vlug mogelijk wordt aangepast. Hoe rapper, hoe liever.”

De oppositiepartij hekelt ook het feit dat er rond het stationsplein parkeerplaatsen voor mindervaliden ontbreken in de dichte nabijheid van de lokale handelaars. “Er zijn enkel de betalende parkeerplaatsen op de NMBS-parking, maar die zijn maar 30 minuten gratis. Ij vragen dan ook om  parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in de blauwe zone, langs de Turnhoutsebaan. Zo kunnen ze ook tot 3 uur gratis parkeren, wat  een bezoek aan de lokale handelaars daar ongetwijfeld zal vergemakkelijken”, aldus Jankowski.

Voorlopig geen andere oplossing mogelijk

Schepen van Toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) heeft begrip voor het standpunt van de oppositie maar voorlopig is er geen andere oplossing mogelijk. "Parkeerplaatsen creëren voor mensen met een beperking langs de Turnhoutsebaan, zoals de oppositie voorstelt, haalt niets uit. Dan zouden ze de werf voor het nieuwe plein moeten oversteken en dat is al niet evident voor mensen zonder een beperking. De enige oplossing voorlopig zijn de parkeerplaatsen op de NMBS parking, we zouden dat ook liever buiten de parking organiseren maar dat lukt niet. Zodra de werken voor het nieuwe plein achter de rug zijn, komen er 11 parkeerplaatsen aan de zijde van de fietsstalling. Trouwens ook het station zelf wordt zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Zo komen er liften naar de voetgangersbrug en worden de perrons verhoogd zodat die op dezelfde hoogte komen als de trein waardoor mensen met een beperking zelfstandig de trein kunnen nemen. Het toegankelijkheidsbureau van Vlaanderen zal trouwens de toegankelijkheid van het station en de bushalte ook nagaan wanneer die definitief worden opgeleverd.""