Vooruit Diest wil kermis in centrum behouden en opwaarderen, bevoegd schepen wil niets anders

Foornijveraars Diest

Vooruit Diest wil dat het Diestse stadsbestuur er alles aan doet om de Zomerkermis in het centrum te vrijwaren. De oppositiepartij vreest ervoor dat de meerderheid die kermis wil weghalen uit het centrum en betreurt ook, wat zij noemt, de wankele organisatie van de vorige editie. Bevoegd schepen Maurits Vande Reyde (Open Diest) ontkent dat dit het geval is en wil de kermis ook in het centrum houden. “Wat we doen is altijd in overleg met de Kermisbond.”

Raadslid en voorzitter van Vooruit Carina Jankowski ging afgelopen zomer al in gesprek met enkele kermisuitbaters die geherlocaliseerd werden op de site aan CC Den Amer. Nu uitte ze, op de gemeenteraad van maandag 26 september, haar bedenkingen en vroeg ze welke toekomst het huidige bestuur nog ziet voor de kermis in het centrum.

“Reeds in 2019 werd vanuit de stad het voorstel gedaan om de kermis naar de citadel te verhuizen. Dit werd als dusdanig publiekelijk gecommuniceerd. De kermisuitbaters reageerden toen al gematigd en uitten hun bezorgdheid dat een verhuis van een kermis nooit goed is. Later bleek zelfs dat de citadel om technische redenen niet eens haalbaar is. Nu blijkt volgens de schepen dat de attracties op en rond de Grote Markt ongezellig zijn, te weinig ruimte hebben en niet toegankelijk zijn. De Zomerkermis is blijkbaar zelfs nefast voor de lokale handel en horeca. Daarom wil het bestuur in de toekomst de focus leggen op kindvriendelijke attracties. Hiermee worden, volgens onze fractie, dus meteen bepaalde leeftijdsgroepen uitgesloten. Denk maar aan de jongeren, die al lang niet meer op de paardenmolen gaan of eendjes willen vissen. Er is ook sprake dat de kermisattracties hun eigen muziekinstallatie niet meer mogen aanzetten, maar dat de muziek, vanuit een centraal punt, zou worden gestuurd. Hiermee wil de schepen een ‘pretparkgevoel’ creëren, wat voor een aangenamere kermisbeleving zou zorgen”, zegt Jankowski die dit geen goed idee vindt, ze hekelt ook de organisatie vorig jaar van een 2de locatie voor kermisattracties aan CC Den Amer.

“Dat  was een onbegrijpelijke beleidskeuze, met alle gevolgen van dien. Uitbaters kregen te maken met vandalisme, het aantal bezoekers was ondermaats en de beloofde modaliteiten bleven uit. De kermisuitbaters besloten dan ook om reeds na enkele dagen systematisch op te ruimen en te vertrekken. Iedereen die ook maar iets van ondernemen kent, weet hoe belangrijk een goede locatie is voor het welslagen. Open een nieuwe winkel in een afgelegen, donker en doodlopend straatje, dan is de kans op succes al meteen een pak lager.”

Kermis hoort in het centrum

Volgens het raadslid werd er ook een inkomst voorzien van zo’n 4.000 euro door het standgeld van de kermisuitbaters aan CC Den Amer. “In het huidige kermisreglement is er geen sprake van standgeldbepaling op een andere locatie dan rond de Grote Markt. Een reglement wordt immers opgesteld om na te leven.”

Voor Vooruit Diest moet het huidige bestuur er alles aan doen om de Zomerkermis in het stadscentrum te vrijwaren. “Door extra animatie en omkaderende activiteiten kunnen we de kermis ondersteunen en opwaarderen. Dit kan extra bezoekers aantrekken, waar ook de lokale handel en horeca de vruchten van kan plukken. Een win win-situatie dus. We willen de schepen ook aanmoedigen om weloverwogen keuzes te maken waar de betrokken partijen zich zo goed als mogelijk in kunnen vinden. En uiteraard mogen we de visie van onze inwoners, die duidelijk op sociale media naar voren kwam, niet minimaliseren. Ook dat is recht op inspraak. Hopelijk ziet het bestuur in dat de kermis behoort tot ons lokaal, cultureel erfgoed. Dat het een plaats van ontmoeting is, van plezier, van geuren en kleuren, besluit Jankowski.

Onrust voor niets nodig

Bevoegd schepen Vande Reyde stelde tijdens de raadszitting alvast gerust en begrijpt de onrust niet zo goed. “Natuurlijk blijven wij voorstander van een kermis in het centrum maar op vraag van de Kermisbond gingen we op zoek naar een extra locatie om ook daar attracties te kunnen plaatsen, in het centrum is nu eenmaal niet voldoende plaats. Op vraag van de Kermisbond willen we heel graag de kermis in het centrum behouden maar dat wil zeggen dat we sommige attracties daar moeten weigeren, er is nu eenmaal niet voldoende plaats, ook de veiligheid moet gevrijwaard blijven. Vanzelfsprekend willen we ook geen doelgroepen uitsluiten, een kermis is altijd kindvriendelijk, we gaan ook geen kramen beoordelen op de leeftijd van hun doelgroep. Dat de foorkramers eerder vertrokken op de site van Den Amer betreuren ook wij, we kwamen enkel tegemoet aan hun vraag. Ze betaalden ook alleen staangeld voor de dagen dat ze effectief actief waren, het reglement dat we hanteerden was trouwens gebaseerd op het bestaande reglement."

Lees meer over