Voormalige varkensstallen maken plaats voor natuur

VLM

De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt gaan het landschap herstellen in de Vallei van de Drie Beken en Dassenaarde in Diest waar jarenlang varkensstallen gevestigd waren. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kwam de werken op gang trekken. De werken kosten net geen 500.000 euro.

“De Vallei van de Drie Beken en Dassenaarde in Diest zijn twee natuurgebieden die tot 2016 door een grote varkenshouderij van elkaar werden gescheiden. Het bedrijf lag niet op een goede locatie, middenin Europees beschermde natuur, dus koos de eigenaar voor een uitstapregeling. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht de terreinen op, goed voor meer dan 5 ha. De negatieve invloed van de voormalige varkensboerderij op de omgeving bracht VLM, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt samen aan de tekentafel om de toekomst van deze locatie te bepalen. De stallen herbestemmen viel af als optie door de slechte ligging en de specifieke structuur van de gebouwen. Natuurherstel, door het verbinden van twee natuurgebieden, heeft er alle kansen en die kaart wordt dus volop getrokken”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Intussen is de eerste fase van de werken achter de rug, met name de afbraakwerken van de stalgebouwen. “Dat duurde wat langer dan verwacht door de moeilijke afvoer van de mestresten uit de kelders. Maar na twee jaar is deze fase voltooid en wordt gestart met het eigenlijke natuurherstel. Het gebied zal voortaan ook onder een nieuwe naam door het leven gaan, met name Op de Schomme. Het refereert naar de kale, schrale grond, die typisch is op de flanken van een natte vallei voor de streek en die heel wat unieke soorten herbergt.”

Omdat de bodem te rijk is aan fosfaten door bemesting zal de toplaag van zo’n 30 centimeter weggeschraapt worden.

“Op de lagere delen van het terrein grijpen we stevig in op de waterhuishouding. Afwateringskanaaltjes worden gedempt en een oud ven hersteld. De omgeving houdt zo in de toekomst langer water vast, net zoals in de omgeving al eerder gebeurde met enkele andere vennen. Daar zien we al enkele soorten hun weg terug vinden. Na het herstel van het reliëf, waar vandaag mee wordt gestart, volgen in het najaar de eerste bosaanplantingen.”

Lees verder onder de foto. 

VLM
Schapen en geiten inzetten voor het beheer na de werken

Schapen en geiten inzetten voor beheer 

De site wordt na de werken ook volledig ingericht als onthaalpunt waar de bezoeker informatie vindt over de omgeving en met enkele nieuwe wandelpaden wordt het gebied aangesloten op het wandelnetwerk de Merode.

Het beheer van het gebied komt na de werken in handen van Natuurpunt, die daarvoor schapen en geiten inzet. Het landschaps- en natuurherstel wordt gefinancierd met Blue-deal middelen in het kader van verdroging, natte natuur en bosuitbreiding. De werken kosten 494.403,29 euro.

Lees meer over