Stad Diest creëert natuurbegraafplaats op Citadel

14 maart 2023 | 13u39 | Gepost door dvdg.media@tel…
parking citadel
De stad Diest gaat een deel van het citadelbos inrichten als natuurbegraafplaats. Op deze natuurbegraafplaats is het enkel mogelijk om assen te verstrooien of mensen te begraven in biologisch afbreekbare urnen. Hiervoor wordt nu een omgevingsvergunning aangevraagd. 

Als de omgevingsvergunning goedgekeurd wordt, beschikt de stad Diest volgend jaar over een natuurbegraafplaats. Die komt er op voorstel van schepen van Burgerzaken Pascale Vanaudenhove.

“Tijdens mijn revalidatie van borstkanker reikte een lotgenoot mij het idee van een natuurbegraafplaats aan,” zegt Vanaudenhove. “Zij wilde niet begraven worden op een gewoon kerkhof, maar een laatste rustplaats vinden in de natuur. Het liefst in de nabijheid van bomen.”

De gemeenteraad gaf twee jaar geleden haar fiat om de mogelijkheid van een natuurbegraafplaats verder te onderzoeken en ook effectief over te gaan tot de realisatie van zo’n plaats waar een laatste rustplaats in de natuur mogelijk is.

“Je wordt er begraven in een urne die biologisch afbreekbaar is of je assen kunnen er verstrooid worden. Zo ben je in harmonie met de natuur. Ik denk dat steeds meer mensen daar naartoe willen. In coronatijden hebben we de natuur opnieuw leren appreciëren. Het is voor nabestaanden ook een fijne omgeving om naartoe te trekken, een omgeving die mensen oplaadt en energie geeft", zegt de schepen.

Samen met het Agentschap Natuur en Bos onderzocht stad Diest de concrete mogelijkheden. “Het citadelbos werd als meest gunstige locatie aangeduid, vanwege de ligging, de toegankelijkheid en de biologische draagkracht van de aanwezige natuur,” stelt Vanaudenhove.

Er werd, op basis van de studie, een voorkeurzone van ongeveer 9.000 m² gekozen aan de achterzijde van het citadelbos, ter hoogte van de Kanonsbaan. Die zone heeft een hoge biologische draagkracht (350 eenheden / hectare) en biedt voldoende sereniteit, aangezien er geen recreatieve routes doorheen lopen.

Aanvraag omgevingsvergunning 

Voor het gebruik van dit stukje citadelbos als natuurbegraafplaats wil de stad een concessieovereenkomst voor een periode van 30 jaar afsluiten met het Agentschap Natuur en Bos. Die concessieovereenkomst zal in een latere fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als eerste stap gaat de stad Diest nu een omgevingsvergunning aanvragen. De natuurbegraafplaats van citadelbos zal ten vroegste volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Lees meer over