Sportraad ontbonden, alternatief zorgt voor discussie tussen meerderheid en oppositie

Diest blijft bij Oost-Brabant

Oppositiepartijen Vooruit Diest en N-VA zijn niet te spreken over het feit dat het stadsbestuur de sportraad opdoekte maar bevoegd schepen noemt het een verbreding die tot een betere werking moet leiden.

De sportraad had als opdracht, op regelmatige en systematische wijze, het gemeentebestuur te adviseren over het sportbeleid, het advies was niet bindend.  “De laatste tijd liep het erg stroef tussen de sportraad en de schepen van sport. De sportraad was erg kritisch over de toekomstvisie van het stadsbestuur en wilde eigenlijk gewoon het beste voor de Diestse sporter bereiken. Ze waren erg bezorgd over de plannen die er op tafel lagen, terecht trouwens. Denk maar aan de petitie die atletiekclub ROBA opstartte om toch hun essentiële 400 meter looppiste te verkrijgen. De schepen liet uiteindelijk weten niet meer deel te nemen aan de vergaderingen van de sportraad. Nochtans zijn adviesraden cruciaal voor een bestuur. Ze houden het bestuur alert en zijn een meerwaarde om bepaalde beleidskeuzes richting te geven. Bovendien waren zij het eerste aanspreekpunt voor de sport in Diest. Wat een mooi verhaal had kunnen zijn, zien we nu plots eindigen door een ruzie”, zegt Vooruit fractievoorzitter Murat Celik, die in de vorige legislatuur zelf schepen van sport was.

Onbegrijpelijk

Ook voorzitter en lijsttrekker van Vooruit Diest, Carina Jankowski, kon haar ongenoegen niet onder stoelen of banken steken tijdens de gemeenteraad.

“Onbegrijpelijk dat net nu, wanneer er heel wat grote sportprojecten in ontwikkeling zijn, de sportraad wordt opgedoekt. Ze hebben onnoemelijk veel inspanningen geleverd om de schepen advies te geven na onderzoeken, opzoekwerk en plaatsbezoeken in andere steden en gemeenten. Ze nodigden experts uit om de best mogelijke opties te bespreken en voor te stellen aan de schepen. Hoe ondankbaar kan je dan zijn als stadsbestuur? En met welke sportinfrastructuur voor de volgende 30 jaar zouden we opgezadeld zitten als de sportraad niet had ingegrepen?”

Schepen ziet het anders

Schepen van Sport Rick Brans (Open Diest) ziet dat anders. “Het is zeker niet zo dat de Sportraad stopt omdat ik er persoonlijke problemen mee zou hebben. We willen  een verbreding doorvoeren van het adviesorgaan en meer inspraak van meer mensen organiseren. We willen dus niet meer werken met een vaste samenstelling maar iedereen die dat wenst kan voortaan zijn mening geven. Hoe meer meningen, hoe beter zou ik denken. Bedoeling is dat we jaarlijks een vijftal vergaderingen gaan organiseren waar het zal gaan over  specifieke thema’s die de sportclubs mee kunnen bepalen. Er komt ook een website waar mensen ideeën kunnen uitwisselen.”

Raadslid Frederik Boone van N-VA is het daar niet mee eens. "De sportraad verenigde sportclubs en het opdoeken ervan is een slechte zaak. Het was de manier om inspraak te organiseren van sporters uit de verschillende sportclubs en dat valt weg."

Volgens de oppositiepartijen vergroot je inspraak niet door een vorm van participatie af te schaffen en iets anders op te richten. “Beide vormen zouden elkaar perfect kunnen aanvullen”, vindt Jankowski.

Ook daarmee is Brans het niet eens. “Tot nu toe gaf de sportraad gewoon een mening over beleidsopties, ze waren ermee akkoord of niet. Wij willen een orgaan dat beleidsvoorbereidend werk doet.”

De Vooruit fractie is, net als N-VA, tenslotte ook bezorgd over het voortbestaan van de andere adviesraden. “Tot drie keer toe vroeg ik naar de visie op de toekomst van andere adviesraden maar ik kreeg als antwoord dat dit nu niet aan de orde was. Wat als morgen de cultuurraad kritiek heeft op het beleid, wordt die dan ook ontbonden?", besluit Boone. 

Lees meer over