Scholen Kinderkosmos zetten in op kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs

Kinderkosmos

Tijdens een pedagogische studiedag, in het teken van de Digisprong, een initiatief van de Vlaamse overheid dat ijvert voor een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs, verfijnden 250 medewerkers van scholengroep De Kinderkosmos hun digitale skills. “Hierdoor wordt ook de mediawijsheid,- geletterdheid en -vaardigheid van onze 2325 leerlingen in regio Diest gestimuleerd.

De Kinderkosmos is de naam van een samenwerkingsverband tussen elf basisscholen binnen de scholengroep KSD en werkt al langer aan een programma om de digitalisering van de leeromgeving zo efficiënt en krachtig mogelijk te maken.

Eén van de pijlers van de visie rond Digisprong is het voorzien in ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen.

"Deze studiedag is een grote samenwerking met onze verschillende scholen waar we interne expertise delen maar ook externe partners betrekken om zo op verschillende niveaus verder te werken aan de deskundigheid van de school, leerkracht of leerling. Er werd gefocust op digitale geletterdheid en tools. Tijdens een infomarkt en workshops werden de competenties van de medewerkers vergroot en werden tegelijkertijd tools aangereikt om zo concreet mogelijk in hun respectievelijke scholen aan de slag te gaan", vat coördinerend directeur Hilde Lemmens het initiatief samen.

Lees meer over