Nieuw voedselbos zoekt geïnteresseerden om het vorm te geven

Vrijwilligers eerder aan de slag voor voedselbos in Hoegaarden

In maart begint in Diest de voorbereiding voor een nieuw voedselbos op het Oosterlindeveld. Bedoeling is dat een groep Diestenaren het bos ontwerpt, aanplant, oogst en beheert en dat met de ondersteuning van de stad en partnerorganisaties.

Het voedselbos kadert in het project “Fruitige voedselbossen”. Op vier locaties in het Hageland leggen burgers een eigen lokaal voedselbos aan, met name in Scherpenheuvel-Zichem, Vissenaken, Rummen en Schaffen.

De bossen in Scherpenheuvel-Zichem en Vissenaken werden eind 2022 al aangeplant.

“Steeds meer geëngageerde burgers nemen initiatieven op om samen op een duurzame manier voedsel te produceren”, zegt schepen van Landbouw Monique De Dobbeleer (DDS). “Een voedselbos is zo’n vorm van duurzame landbouw, ontworpen door de mens naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. De bedoeling is om een plek te creëren met een natuurlijk functionerend ecologisch evenwicht. Het bos wordt zo ingericht dat het zelf zijn vruchtbaarheid opbouwt zonder toevoeging van externe grondstoffen. De stad werkt ook volop aan de voorbereiding van een nieuwe recreatiezone op het Oosterlindeveld en een voedselbos sluit daar perfect bij aan en biedt ook een grote meerwaarde voor het gebied.”

Hoe het bos er moet uitzien, wat er moet groeien en welke elementen er nog anwezig moeten zijn mogen de betrokkenen zelf beslissen, samen met de deelnemende partners.

“Ze krijgen via de verschillende partners expertise aangereikt over de grond, het proces en de Hagelandse fruitvariëteiten, afgestemd op de lokale mogelijkheden”, gaat schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans (Open Diest) verder.

Op 21 maart is er een infosessie (19 uur) in de gemeentelijke basisschool van Schaffen (Vroentestraat 22). Geïnteresseerden in het project kunnen hun gegevens achterlaten op www.diest.be/voedselbos.

Als alles volgens plan verloopt start de aanplant van het bos in Schaffen in het najaar van 2023.