N-VA ijvert voor 400 meter atletiekpiste in nieuw sportpark: "200 meter piste zoals voorzien is doodsteek voor de club"

Foto: Vladislav Vasnetsov (Pexels.com)

N-VA Diest verzet zich tegen de plannen van het stadsbestuur om in het toekomstige Warande sportpark een atletiekpiste aan te leggen van 200 meter in plaats van een 400 meter piste. Ook atletiekclub ROBA Diest verzet zich tegen de plannen. “De club dreigt haar bestaansreden in Diest te verliezen. Wij willen dat het stadsbestuur haar plannen wijzigt en alsnog een piste van 400 meter voorziet”, luidt het bij de oppositiepartij. De foto is louter illustratief ( Foto: Vladislav Vasnetsov/Pexels.com). 

Recent stelde het stadsbestuur een project voor om de Warande-sportsite een nieuw elan te geven. In die zogenaamde ‘projectdefinitie’ (een lastenboek waarmee het bestuur op zoek gaat naar investeerders) stelt men een 200 meter-atletiekpiste voor. “Onwerkbaar”, zegt de Diestse atletiekclub ROBA, die er haar activiteiten heeft en ondertussen meer dan 250 leden telt. De club verzamelde intussen 1.600 handtekeningen in een petitie voor het behoud van een piste van 400 meter. Ze vreest haar activiteiten uit Diest te moeten verhuizen als het stadsbestuur haar plannen doorzet.

Bij N-VA zijn ze alvast ook niet te spreken over de plannen. “Onbegrijpelijk dat de stad een club waar jongeren al 75 jaar sport beoefenen, koudweg in de steek laat”, zegt fractievoorzitter Frederik Boone. “Erger is dat het stadsbestuur de adviezen en opmerkingen van tal van sportclubs gewoon in de wind slaat en blijkbaar wil doorzetten met haar plannen. Er is wel overleg met de sportverenigingen, maar ondertussen gaat het bestuur met haar ongewijzigde plannen wel de markt op voor investeerders.”

Volgens de partij zijn de plannen ook slecht nieuws voor andere clubs zoals tennisclub KTC Diest. “In het project is geen clubhuis meer voorzien.  Dat zou een stevige aanslag zijn op de inkomsten van de club. Uit alles blijkt dat het stadsbestuur vooral aan het voetbal denkt, getuige de dure investeringsplannen voor kunstgrasvelden”, aldus Boone. “Ik wil geen rangorde maken van welke sport belangrijker is, maar atletiek is een breed gedragen en toegankelijke sport voor jong en oud waar ook G-sporters hun plaats vinden. Dat verdient alle steun.”

N-VA zal op de volgende gemeenteraad dan ook een motie indienen om de stad te vragen de projectdefinitie voorlopig in te trekken tot er meer duidelijkheid is rond de nodige sportinfrastructuur. De partij vraagt om in de nieuwe plannen een 400 meter-atletiekpiste te voorzien en een duidelijke omschrijving te geven van de ondergrond van andere sporttakken. “En vooral, dat het bestuur nu eens echt in overleg gaat met de talrijke Diestse sportverenigingen en hun wensen meeneemt in haar plannen”, besluit Boone.