In Diest gaat de straatverlichting 's nachts weer aan

verlichting

In Diest brandt voortaan de straatverlichting weer ’s nachts. In januari werden de lichten gedoofd als gevolg van de stijgende energieprijzen. De stad werkt intussen ook verder aan de verledding van de infrastructuur. 

Sinds januari werd de straatverlichting gedoofd op weekdagen tussen 23 en 5 uur, een beslissing die Diest nam in overleg met netwerkbeheerder Fluvius en de stad Scherpenheuvel-Zichem.

Op die manier werd in de maanden januari, februari en maart naar schatting 45.000 euro aan energiekosten uitgespaard. In heel Vlaanderen deden steden en gemeenten gelijkaardige ingrepen om energie te besparen.

 “De maatregel om energie te besparen leverde bij veel inwoners begrip en lovende reacties op”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Anderzijds kwamen er ook opmerkingen van bewoners die zich ’s nachts minder veilig voelden op straat. Het doven van de verlichting zorgde niet voor meer concrete incidenten. Toch nemen we als bestuur het veiligheidsgevoel van inwoners heel serieus. Intussen zijn de energieprijzen bovendien sterk gedaald.”

Daarom werd nu beslist om de openbare verlichting ’s nachts opnieuw te laten branden. “Afhankelijk van de timing van netwerkbeheerder Fluvius zou de aanpassing binnen enkele weken doorgevoerd worden. Op die manier houden we beleidsmatig rekening met verschillende zaken. Het financiële plaatje, het veiligheidsgevoel en ecologische overwegingen gaan hand in hand”, aldus nog Degraef. 

Oppositie blij met beslissing

Eerder vroeg de Vooruit oppositie al om dergelijke maatregel en daar zijn ze dan ook tevreden met de beslissing. "Na heel wat reacties van Diestenaren die zich onveilig voelden in onze donkere stad, vroegen wij  aan het stadsbestuur om het doven van de openbare verlichting te herbekijken en dat deden ze. Daar zijn we blij om. Natuurlijk is besparen een goede zaak maar het mag niet ten koste gaan van het veiligheidsgevoel", zegt Carina Jankowski van de oppositiepartij. 

Verder verledden van infrastructuur

De stad werkt ondertussen verder aan een duurzame – en energiezuinige verlichting. “Alle openbare verlichting wordt op dit moment stapsgewijs vervangen door LED-verlichting”, zegt schepen van Openbare werken Bart Stals. “Dat levert niet alleen een energiebesparing op, maar laat ook toe om eenvoudiger met aangepaste brandschema’s te werken. In 2023 zal maar liefst 48% van alle armaturen verled zijn. Diest zit daarmee meer dan op schema in haar doelstelling om alle openbare verlichting tegen 2028 te verduurzamen.”

De verledding van de straatverlichting maakt het mogelijk om voor de woonkernen in de deelgemeenten, het stadscentrum en grote wijken zoals de Speelhofwijk, over te schakelen naar een brandschema waarbij de verlichting van 22 tot 6 uur met 50% gedimd wordt. “Dat zorgt nog steeds voor een uitstekende zichtbaarheid ’s nachts, maar betekent tegelijk een fikse energiebesparing en een daling van de lichtvervuiling. Van zodra deze aanpassing technisch mogelijk is, zal die vermindering in de praktijk gebracht worden.”