Huisvuilophaling wordt wekelijks vanaf 2022 in Diest

18 juni 2021 | 11u55 | Gepost door redobra@telenet.be
Wekelijkse huisvuilophaling vanaf 2022 in Diest
Vanaf 1 januari 2022 verandert de afvalophaling in Diest. Op het volledige grondgebied wordt vanaf dan het hele jaar door het afval wekelijks opgehaald. Niet alleen tijdens de ‘zomerregeling’ dus van mei tot en met oktober. De stad stapt in op het nieuwe ophaalsysteem van Limburg.net met de naam Optimo, dat de inwoners van Diest nog beter moet bedienen.

De afvalintercommunale Limburg.net start vanaf 2022 met de uitrol van Optimo, een afvalinzamelingssysteem waarbij één afvalwagen 5 verschillende soorten afval met 1 vrachtwagen ophaalt. Het gaat dan om restafval, keukenafval, PMD, textiel en tuinafval. Daarna wordt het afval gesorteerd in het sorteercentrum. Limburg.net wil zo de huis-aan-huisinzameling op een nog efficiëntere en milieuvriendelijkere manier organiseren en daar gaat de Diestenaar ook van kunnen genieten vanaf 2022.

Op dit moment gebeurt de afvalophaling in Diest van november tot en met april één keer om de twee weken. Op vraag van de stad schakelt Limburg.net een tandje bij tijdens de warmere maanden. Van mei tot en met oktober gebeurt de afvalophaling daarom uitzonderlijk in Diest wekelijks. Deze ‘zomerregeling’ voor huisvuil zal vanaf 1 januari 2022 dus niet langer bestaan. Vanaf dan schakelt de stad over naar het Optimo-systeem voor de huis-aan-huisinzameling en zullen inwoners hun afval wekelijks aan de deur kunnen aanbieden.

Extra dienstverlening voor alle Diestenaren

In het Optimo-systeem wordt het afval standaard maar om de twee weken opgehaald. Diest heeft daarom gekozen voor een extra dienstverlening binnen het systeem. Zo zal het afval vanaf 2022 op het volledige grondgebied het hele jaar door wekelijks opgehaald worden.

Tijdens de Verenigde gemeenteraadscommissie op woensdag 9 juni deed Limburg.net de verschillende opties voor de stad binnen het Optimo-systeem uit de doeken. Zo kon Diest naast de standaard ophaling om de twee weken ook kiezen voor een wekelijkse afvalophaling in een beperkt gebied (mits meerkost) of de wekelijkse afvalophaling op het hele grondgebied (mits meerkost). Al snel werd ook duidelijk dat de huidige ‘zomerregeling’ behouden geen goede optie was met het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Zo zou de wekelijkse ophaling van mei tot en met oktober bijna evenveel kosten als een wekelijkse ophaling het hele jaar door.

“Aangezien onze inwoners al jaren kunnen genieten van de ‘zomerregeling’ en deze ook echt zijn nut bewezen heeft, bijvoorbeeld bij mensen die op een kleiner appartement wonen met weinig buitenruimte, vonden we de standaard keuze (nl. enkel nog een tweewekelijkse ophaling het hele jaar door) een tekortkoming in onze dienstverlening”, legt schepen van Leefmilieu, Rick Brans (Open Diest), uit.

Ook de optie om de ophaling te laten doorgaan in een beperkt gebied vond het schepencollege geen goede keuze voor elke Diestenaar. “Diest kent een heel specifieke ruimtelijke invulling. De plaatsen met dichte bebouwing en appartementsgebouwen zijn moeilijk af te bakenen. Het was dan ook een onmogelijke opdracht om de wekelijkse ophaling in een beperkt gebied te organiseren zonder dat er appartementsgebouwen of kleine huizen tussen de mazen van het net zouden vallen. Dit vonden we onaanvaardbaar, want het zijn net die mensen die het meeste baat hebben bij een wekelijkse afvalophaling”, voegt Brans er aan toe.

Daarom heeft het schepencollege op 14 juni beslist om voor de tweede optie te gaan: een wekelijkse ophaling van huisvuil, keukenafval, pmd, groenafval en textiel. En dit het hele jaar door op het volledige grondgebied. Voor textiel verlengt de stad haar overeenkomst met de Lionsclub en roept ze iedereen op om afgedankte kledij naar de gekende kledijcontainers te brengen of mee te geven met de jaarlijkse kledingophaling van Lionsclub. 

Principiële goedkeuring 

Limburg.net heeft tijdens de commissie de financiële gevolgen van de keuzes toegelicht. Wat de prijs voor de inwoners betreft, daar is nog géén beslissing over genomen. Deze beslissing valt in september tijdens de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft zich wel al geëngageerd om de verhoogde tussenkomst voor mensen die het financieel het moeilijkst hebben, te behouden. In Diest gaat dit om zo’n 1909 (eenpersoons)gezinnen. “We geven nu de principiële goedkeuring en hopen nog te kunnen onderhandelen met Limburg.net en de afvalophalers over de prijs”, besluit schepen Rick Brans.

Lees meer over