Gevaarlijk lek bij bedrijf in Tessenderlo

Vynova
Voor wie zich vandaag naar Tessenderlo wou begeven, moet rekening houden met het vermijden van de omgeving van het bedrijf Vynova.

Er is een HCL-lek gedetecteerd bij het bedrijf Vynova . Het lek is nog niet gedicht, maar de gaswolk wordt neergeslagen. Uit voorzorg vraagt de gemeente Tessenderlo om in de omgeving van het industriegebied Geenrode (buurt recyclagepark) binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie af te zetten. Het vrijgekomen gas kan hinderlijk zijn, maar levert geen gevaar op. Uiteraard wordt ook gevraagd aan buurgemeenten rekening te houden met dit lek en deze omgeving te vermijden wanneer een bezoek aan de regio stond ingepland.

In het andere gedeelte van Tessenderlo is er geen probleem en kan men zich vrij bewegen.

Lees meer over