Diest pakt trage wegen aan

Trage wegenplan in Diest

Diest heeft voor elke trage weg op het grondgebied van de stad een actieplan en een vooropgestelde timing van de uitvoering vastgelegd. De gemeenteraad keurde het definitieve actieplan goed, net als het beleidskader. De stad wil op die manier het gebruik van de trage wegen optimaliseren.

De stad Diest werkt, samen met de provincie Vlaams-Brabant, vzw Trage Wegen en Interleuven, aan een realistisch toekomstplan voor de trage wegen op het grondgebied. “Trage wegen kunnen dienstdoen als verkeersveilige wandel-, fiets-, sport-, of verbindingsroutes. Ze vormen daarbij een alternatief voor drukke autowegen en zijn als habitat voor veel planten en dieren het middel bij uitstek ter bevordering van natuur en klimaat”, luidt het.

De stad stelde intussen een beleidskader op en bepaalde voor elke trage weg een actieplan en een vooropgestelde timing. Dat gebeurde op basis van een langdurig traject, met een werkgroep van vrijwilligers en een openbaar onderzoek waarbij inwoners de kans kregen om feedback te geven.

Slotevent

Trage wegen zijn er in alle maten en kleuren op ons grondgebied: breed en smal, in bossen, in de binnenstad of in onze dorpen. Het is goed om ze in ere te herstellen”, zegt schepen van Trage Wegen Monique De Dobbeleer (DDS). “Alle trage wegen zullen in de loop van 2022 en 2023 het unieke straatnaambordje krijgen. Zo is het netwerk op ons grondgebied goed herkenbaar en kunnen veel mensen van de wegen genieten. Het werd opgesteld op basis van verschillende aandachtspunten, zoals een maximaal behoud van trage wegen en de verdichting van het trage wegennetwerk. Er werd rekening gehouden met factoren die bijdragen tot de kwaliteit van het netwerk: samenhang, multifunctionaliteit, beleving, verkeersveiligheid … . Ik ben heel blij met het resultaat. De acties in het plan gaan bijvoorbeeld over nodige onderhoudswerken, de heropening van een ontoegankelijke - of verdwenen weg of de aanleg van nieuwe verbindingen. Sommige trage wegen zullen ook geschrapt worden.”  

Om het traject op een feestelijke manier af te sluiten, organiseert de stad een slotevent op zondag 4 december, met name een trage wegenwandeling in Schaffen. Tijdens de wandeling wordt ook een trage wegen naambordje ingehuldigd. Inwoners kunnen zich inschrijven voor het slotmoment op www.diest.be/trage-wegen.

Alle informatie is te vinden op de website van de stad: www.diest.be/trage-wegen.