Diest komt met 6 onthardingsprojecten, later volgen er nog meer

Onder andere in de Michel Theysstraat wil Diest ontharden

Het Diestse stadsbestuur zet in op ontharding en geeft zelf het goede voorbeeld met 6 nieuwe projecten, goed voor 700 m2, en later volgen er meer. Diest maakt hiervoor zo’n 12.000 euro vrij.

In september 2022 ondertekende de stad het lokaal energie- en klimaatpact waarmee Diest zich engageert om concrete doelstellingen te behalen tegen 2023.

Eén daarvan is te zorgen voor extra hemelwateropvang, onder andere door ontharding, de ambitie is om 1 m² per inwoner te ontharden.

Verschillende stadsdiensten brachten, deels met input van de Milieu en Natuurraad Vlaanderen, potentiële locaties in kaart  en daaruit kwamen de eerste 6 projecten in Deurne, Diest centrum, Kaggevinne en Webbekom. Concreet gaat het om de Oude Baan (april/mei), Rasopveld (april/mei),  Molenberg, Lindenboom (in de zomer), Meidoornhof (september/oktober), Michel Theystraat (september/oktober) en de Statiestraat (september/oktober).

Jaarlijks aantal projecten realiseren

“Tijdens de eerste fase gaan we 700 m2 ontharden. Het is onze bedoeling om jaarlijks een groot aantal onthardingsprojecten te realiseren en zo water de kans te geven om te infiltreren in de grond, maar ook onze buurten en straten weerbaarder te maken tegen hittestress. ” legt schepen van Milieu Rick Brans (Open Diest) uit.

“Het gaat niet alleen over ontharden, maar ook over de buurt aangenamer en groener maken. Zo voorzien we bijvoorbeeld ook extra banken, vuilbakken en fietsenstallingen waar mogelijk. We roepen omwonenden op om hierover hun mening te geven.”

2de golf volgt later

Voor deze eerste reeks onthardingsprojecten maakt de stad 12.180 euro vrij. Dankzij de ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact kan Diest rekenen op 50 % subsidies. Voor het project Molenberg kan de stad ook nog een beroep doen op de LEADER-subsidie om 60 % van de werken te financieren.

Ondertussen bereiden de stadsdiensten al een tweede golf onthardingsprojecten voor. Daaronder vallen ook complexere projecten waarbij meer komt kijken zoals de afkoppeling van hemelwater, een uitgebreider participatietraject en de toestemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De stad doet ook mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen waarbij inwoners opgeroepen worden om ook te ontharden.  Inwoners kunnen hiervoor een subsidie van 25 euro per adres aanvragen om hun tegeltuin te ontharden. Concreet komen stadsmedewerkers dan één tegel weghalen en doe je de rest zelf.

Op donderdag 4 mei geeft de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad tips voor zij die niet goed weten hoe eraan te beginnen. Via de website van de stad kunnen inwoners ook zelf locaties in Diest voorstellen om te ontharden.

De stad gaat eerst de buurt informeren over de geplande onthardingswerken en die kunnen dan feedback geven en suggesties doen.