Diest boekt overschot van 1,3 miljoen euro, schuld per inwoner daalt: oppositie heeft stevige bedenkingen

Diest blijft bij Oost-Brabant

Diest boekt 1,3 miljoen euro overschot in 2022 en de schuld per inwoner daalt tot het laagste peil in twintig jaar. Dat blijkt uit de budgettaire cijfers van 2022 die bekendgemaakt werden op de jongste gemeenteraad.

De lokale begroting werkt met meerjarenplannen met een duur van zes jaar, elk jaar wordt de eindafrekening gemaakt van het vorige jaar en die cijfers zijn in Diest dus positief.

Naast het overschot van 1,3 miloen euro zakt de schuld per inwoner naar 599 euro door het aflossen van een aantal leningen.

“De autofinancieringsmarge, het cijfer in de lokale begrotingen dat de gezondheid van een stad weergeeft, staat met 4,6 miljoen euro in het groen. Dat is weliswaar minder dan de circa 7 miljoen euro van 2021, maar wel nog steeds ruim positief”, luidt het.

Door de afname van de inflatie stabiliseerden de loon- en energiekosten in 2022, factoren die een jaar eerder nog zorgden voor een sterke stijging van de uitgaven.

Waakzaam blijven

Schepen van Financiën Maurits Vande Reyde (Open Diest) waarschuwt, ondanks de goede cijfers, voor euforie: “We maken er in Diest een gewoonte van om het belastinggeld als een goede huisvader te beheren en dus jaarlijks overschotten te boeken. Dat is nodig om enerzijds onverwachte schokken op te vangen, zoals we er de voorbije jaren al enkele gekend hebben, zonder de belastingen te verhogen. Anderzijds hebben we die overschotten ook nodig voor grote komende investeringen. Zo komen de uitgaven van de SOK in Deurne, de ontwikkeling van de citadel en het sportcomplex op de Warande het komende jaar op gang. Die investeringen hebben een gezonde financiële basis nodig.”

Dat de schuldgraad per inwoner gedaald is tot onder de 600 euro, stemt Vande Reyde dan weer tevreden. “We losten dit jaar enkele leningen finaal af, zonder dat het nodig was er nieuwe aan te gaan. We komen daarmee bij de best presterende gemeenten. Hoe minder schuld, hoe minder rentekosten we betalen aan banken en hoe meer we kunnen doen voor onze inwoners.”

Oppositie denkt er anders over 

Bij de N-VA oppositie zijn ze iets minder blij met het nieuws over de goede cijfers. 

"Ook schepen Maurits Vande Reyde waarschuwt voor euforie, ik zou het niet beter kunnen zeggen. De schuld daalde inderdaad en dat is goed nieuws. Dit is echter een momentopname. Doordat projecten vertraging opliepen, o.a. door de coronacrisis, is er ook een vertraging op de schulden die de stad Diest aangaat. Er komt nog een inhaalbeweging waardoor de schuld alsnog flink zal stijgen. Over deze bestuursperiode zal dit Open Diest/DDS stadsbestuur een stijging van de schuld kennen van net geen 80%. Van 17,7 miljoen naar 31,9 miljoen euro. Deze cijfers toont schepen Vande Reyde nooit in persmededelingen maar staan wel in de rekening die op 25 september op de gemeenteraad besproken werden. Er wordt ook steeds handig getoverd met ‘overschotten’. Dit is geen boekhoudkundige term en het cijfer waarop de overschotten gebaseerd zijn is persmededeling na persmededeling verschillend", zegt raadslid Frederik Boone. 

Lees meer over