Burgemeester hekelt hervormingen politieregio's

16 februari 2023 | 15u05 | Gepost door dvdg.media@tel…
Burgemeester Christophe De Graef
Burgemeester Christophe De Graef voelde zich even niet goed toen hij het nieuws vernam dat de stelling werd geponeerd van een hervorming van 184 naar 40 politiezones, een plan van minister Verlinden.

"Sinds 2015 is de brandweerhervorming in voege getreden en de brandweer van Diest maakt sinds toen deel uit van de regio Hulpverleningszone Oost. Een van de afspraken was dat de kosten van de nieuwe zones voor 50% gedragen zou worden door de federale overheid en 50% door de lokale besturen. Dus ook van onze belastingbetaler. Tot op vandaag is de federale overheid haar afspraken nooit nagekomen en is de kostenverdeling 75/25, dus 75% voor de lokale besturen, voor ons dus. De kostprijs voor onze stad is inmiddels 1,34mlj euro. Zo wat een verdubbeling van de kostprijs van de gemeentelijke brandweer en de dienstverlening is zeker niet sterker geworden", zegt De Graef. "Gelukkig zijn onze brandweermensen mannen van eer, die leven voor hun job en hun grondgebied. Een veel te grote zone waar de kloof tussen administratie en politiekterrein steeds groter worden. Ik blijf er bij dat ook de brandweerzones moeten herzien worden. Te groot, te log en te duur. Een terugkeer naar kleinere zones waarbij hulpverlening gemaximaliseerd wordt en prioritair is, dringt zich aan."

Politiehervorming

"Deze zelfde bevoegde minister laat haar nu een nota en studie voorschrijven door enkele officieren, korpschefs en professoren die uiteraard interesse in zo'n schaalvergroting met het doel om te kunnen specialiseren op diverse thema's", zegt De Graef, die verwijst naar de federale politie die daar eigenlijk voor in staat.

"Geen geld meer en steeds minder georganiseerd. Politiezones moeten meer gaan inzetten op nazorg van zedenfeiten bijvoorbeeld. Zo levert de politiezone Demerdag 4 inspecteurs, de zogenaamde Zedeninspecteurs, aan UZ Gasthuisberg. De inzet van deze mensen weegt bij momenten op de organisatie door een 24u wachtdienst, waardoor ze bij een oproep tot 48u niet kunnen ingezet worden voor andere zaken. De wachtdienst omzetten naar 12u zou mogelijks een oplossing kunnen bieden", zegt De Graef. 

De grote politiezones van Limburg worden als grote voorbeeld aangehaald voor deze hervorming. Maar die hebben geen zorgcentrum waarvoor ze mensen moeten afstaan. "Hier zijn nochtans 2 heel grote zones en verscheidene grote ziekenhuiskoepels aanwezig", merkt De Graef op.

De Diestse burgemeester prijst de goede samenwerking tussen de eigen recherche- , interventie- en wijkdiensten en meldt dat dit steeds  tot heel goede resultaten leidt, waarbij hij verwijst naar onder meer het oprollen van canabisplantages.

Maar de burgervader hekelt ook het falend rekruteringsbeleid van de federale politie: "Ook hier worden tijd en financiële middelen doorgesluisd naar de lokale zones. Elke zone moet zich nu zelf al in de markt zetten om mensen aan te trekken. Gelukkig krijgt onze zone nog steeds alle functies ingevuld via de zogenaamde aspirant-mobiliteit en mobiliteit."

Opleidingen

De Graef vindt het wel oké dat er langere opleidingen worden voorzien, maar verwijst daarbij wel naar een minder snelle doorstroming naar de korpsen toe. "'De lessen die we ook hier kregen vanuit de brandweerwerking (opleidingen werden bijna verdrievoudigd) leren ons dat er ondertussen een tekort van 1000 brandweervrijwilligers is en er meer en meer stemmen opgaan om meer beroepspersoneel in te zetten. Dat is ook weer een kostprijs die dan bij de lokale besturen gelegd wordt en niet langer te dragen valt om reden van onbetaalbaar", vervolgt De Graef.

Verantwoordelijkheid

"De minister van Binnenlandse Zaken heeft in deze een verpletterende verantwoordelijkheid", stelt De Graef. "Organiseren van brandweer- en politiediensten in het kader van de veiligheid is uiterst belangrijk. Maar na 8 jaar kunnen we stellen dat grote zones niet tot een verbetering hebben geleid en daarbij vooral veel duurder geworden zijn. In juli 2021 was er bijvoorbeeld een tekort aan zandzakjes omdat de zone niet of onvoldoende voorbereid was. Onze en ook andere stadsdiensten hebben dan alle hens aan dek hiervoor gezet, dag en nacht. Dat de werking van de federale politie te kort schiet op bepaalde vlakken, weten we ook al langer. Niet kunnen voorzien in kledij bijvoorbeeld, meer dan een jaar wachten op politiebroeken, om maar iets te noemen", zet De Graef zijn betoog verder. Hij past dus voor het idee dat door federaal wel te besparen en alles af te duwen naar lokale zones gaan bestaan uit 500 mensen jn plaats van nu 96 in de zone Demerdal.

"Want wie is uiteindelijk steeds de hoofd- en eindverantwoordelijke voor de veiligheid op het grondgebied? Inderdaad de burgemeester", besluit De Graef.

Lees meer over