Als pelgrim overnachten in een kerk? Het zou zomaar eens kunnen in Diest

O.L.V. kerk Diest

In Diest werd een voorkeursscenario opgesteld voor drie kerken die hierdoor een nieuwe invulling krijgen in de toekomst. De Heilige Familiekerk (Vleugt) zou zo een doelgroepgerichte woonfunctie (herbestemmng) krijgen, de O.L.V.-kerk (Diest) wordt deels een overnachtingshub (nevenbestemming) voor pelgrims onderweg naar Compostella en in de Sint-Trudokerk (Webbekom) komt er ruimte voor inspiratie en creatie (nevenbestemming of herbestemming). 

Samen met het centraal kerkbestuur en het bisdom startte de stad in het najaar van 2021 het traject Kerken met Toekomst. “Het doel van dit traject is om voor enkele kerken een nieuwe invulling te zoeken, op een open en gedragen wijze”, luidt het bij de initiatiefnemers.

De werkgroep maakte samen met het studiebureau Archivolt (Gentbrugge) en Marge Architecten (Gent) voor zes kerken  - naast de hogergenoemde kerken maken ook de de Sint-Jozefkerk in Molenstede, de Sint-Engelbertuskerk in Deurne en de Heilig Kind Jezuskerk in Kaggevinne deel uit van het traject - een goed gedocumenteerd detailrapport op. De Sint-Sulpitiuskerk (Diest) en de Sint-Hubertuskerk (Schaffen) blijven behouden als parochiekerk en maken geen deel uit van het traject.

“Naast de inhoudelijke detailrapporten werden voor elk kerkgebouw ook de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen opgelijst, en de mogelijkheden voor een nevenbestemming, herbestemming, behouden voor de eredienst, valorisatie of medegebruik. Uit die sterkte-zwakte analyses kwamen drie kerken naar voren als meest geschikt voor een neven- of herbestemming. Tijdens druk bijgewoonde infosessies en participatieve workshops in 2022 werden voor deze drie kerken heel wat suggesties voor toekomstplannen ingezameld.”

Realisatie voor volgende legislatuur

Voor de drie geselecteerde kerken werden voorkeurscenario’s opgemaakt die begin juni werden toegelicht aan de lokale gemeenschap en, ter kennisname, voorgelegd aan de gemeenteraad op 18 juni.

“De stad Diest kijkt met vertrouwen uit naar de herbestemming van deze historische gebouwen, waarbij we zowel het erfgoed als de noden van de gemeenschap centraal zetten. De toekomstscenario’s kwamen tot stand met veel inspraak van de lokale gemeenschap”, zegt schepen van Erediensten Monique De Dobbeleer (DDS).

De voorkeursscenario's worden nu verder uitgewerkt via ontwerpend onderzoek, om de architecturale, technische, financiële en economische haalbaarheid te beoordelen. De uitgewerkte scenario's zullen daarna ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bisdom.

Een daadwerkelijke realisatie van de scenario's kan in een volgende legislatuur opgenomen worden.

 

 

Lees meer over