2021 afgesloten met ruime overschotten, belastingen worden dan ook niet verhoogd

Diest blijft bij Oost-Brabant
In Diest is de meerderheid blij want de stad kan uitpakken met een budgettair evenwicht voor 2021. De stad doet het daarmee beter dan oorspronkelijk geraamd en de dagelijkse inkomsten lagen 9,8 miljoen euro hoger dan de uitgaven. Het belangrijkste effect voor de inwoners is wellicht dat de belastingen niet zullen stijgen.  

“De begroting bleef dus ook de afgelopen coronajaren op koers. Toch wacht er nu een nieuwe uitdaging: de sterk stijgende kosten door de toenemende inflatie”, luidt het.

In de jaarrekening wordt het definitief budgettair resultaat van het afgelopen jaar getoond en dat is nu gebeurd voor 2021.

“Daaruit blijkt dat de financiën van de stad in 2021 in evenwicht waren. De dagelijkse inkomsten liggen daarbij 9,8 miljoen euro hoger dan de uitgaven. In de oorspronkelijke raming werd uitgegaan van een overschot van 3,4 miljoen euro. Dat betekent dus een extra reserve van ongeveer 6 miljoen euro in de dagelijkse uitgaven.”

Ook op langer termijn zijn de cijfers gunstig

Ook de autofinancieringsmarge, die de financiële gezondheid van een stad op langere termijn weergeeft en daarmee een van de belangrijkste cijfers in een lokale begroting is, staat, net als in het boekjaar 2020, ruim in het groen, met net geen 8 miljoen euro.

“Onze ruime autofinancieringsmarge en het budgettair evenwicht uit 2021 tonen aan dat we de coronajaren financieel goed zijn doorgekomen”, zegt schepen van Financiën Maurits Vande Reyde (Open Diest). “Dat was niet vanzelfsprekend, gezien de doorlopende kosten die covid-19 met zich meebracht, zoals het vaccinatiecentrum in Webbekom. De budgettair gezonde situatie behouden, blijft absoluut noodzakelijk om onze grote investeringsprojecten in de stad en de deelgemeenten te kunnen uitvoeren. Begrotingen hebben vaak de naam technisch en ingewikkeld te zijn, maar ze zijn ontzettend belangrijk. Je hebt steden en gemeenten die te veel geld hebben uitgegeven of te hoge schulden zijn aangegaan. Zij moeten nu de belastingen verhogen. In Diest is dat niet het geval.”