Zo moet Tremelo er de komende vijftig jaar gaan uitzien: "Auto zal geen voorrang krijgen"

Tremelo gemeentehuis

“Eigenlijk komt het erop neer dat we ervoor willen zorgen dat Tremelo weer groener, dorpser en landelijker wordt”, verklaart schepen voor Ruimtelijke Ordening Nick De Rijck (N-VA). 

“Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Maar een echte visie over de toekomst van de gemeente op de lange termijn ontbrak steeds”, zo luidt het bij de gemeente. Omdat er intussen ook nieuwe inzichten op het vlak van ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit zijn, besliste het gemeentebestuur enkele jaren geleden te starten met de opmaak van een visieplan 'Beleidsplan Ruimte' dat de toekomst van de gemeente Tremelo op ruimtelijk vlak voor de komende vijftig jaar moet vastleggen.

Na een driejarig traject, waarin de participatie van adviesraden, burgers, ambtenaren en politieke organen werd gevraagd, legt de gemeente het voorontwerp van deze nieuwe visie voor aan het grote publiek. Zo kunnen er nog tot eind juni bezwaren tegen worden ingediend of opmerkingen bij worden gemaakt. De Rijck beseft dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om wegwijs te geraken in het 200 bladzijden tellende document en zal, om het te verduidelijken, binnenkort een filmpje laten uitbrengen hierover. Op 5 mei, tijdens 'Tremelo Beweegt', zal hij ook antwoorden geven op mogelijke vragen en in augustus komt het, al dan niet aangepaste plan, ter goedkeuring op de zitting van de gemeenteraad.

“Bij de toekenning van omgevingsvergunningen, de vroegere bouwvergunningen, zal onze bouwdienst er onder meer op toezien dat er voldoende groen wordt voorzien en de projecten van kwaliteit zijn”, zo verklaart de schepen. Hij verwijst hierbij naar de vele aanvragen van projectontwikkelaars voor de bouw van appartementsblokken in de centra. “Verschillende realisaties zouden nu wellicht niet meer op deze manier goedgekeurd worden”, stelt hij. “Appartementen zijn nodig, zeker als je kijkt naar de steeds kleiner wordende gezinnen. De focus ligt nu op meer pleintjes, meer groen en meer ontharding.”

"Ook bij de ontwikkeling van de Kalvenne zal het nieuwe visiedocument worden toegepast, al lijkt dit in eerste instantie een contradictio in terminis. In de Kalvenne komen immers 250 wooneenheden, terwijl het nu nog groen is. De beslissing om de Kalvenne te bebouwen werd nu eenmaal in het verleden genomen. Daar komen we niet op terug, al had ik dat misschien liever anders gezien. Maar we zullen er wel op toezien dat dit op een kwalitatieve manier gebeurt, met kwalitatieve buitenruimtes”, bekent hij.

Op bouwrechten zal er volgens de schepen niet worden teruggekomen. “Bouwgronden blijven bouwgronden, natuur blijft natuur”, stelt hij. “Mensen zullen kunnen blijven bouwen zoals dat nu ook het geval is. Het gemeentelijk erfgoed moet in de toekomst een plaats behouden. We willen gebouwen als het oude gemeentehuis of de rijkswachtkazerne weer opwaarderen en een nieuwe bestemming geven. Architecten zullen binnenkort in opdracht een voorstel uitwerken”, vertelt De Rijck.

Tot het visieplan behoort ook een visie op de mobiliteit van de toekomst. "De auto krijgt hier zeker geen voorrang, maar wel de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer”, aldus nog De Rijck, die wijst op afspraken met De Lijn over de verdubbeling van de lijn Mechelen-Aarschot en verhoging van de lijn naar Leuven vanaf begin 2025. “Binnenkort start ook de bouw van het hoppingpunt aan de Vinneweg. Dan kan je onder meer je elektrische fiets veilig achterlaten als je de bus neemt. Ook inwoners van Park Tremeland, dat begin dit jaar nog dreigde te overstromen, nemen best een kijkje in het document. Nu wordt er nog de klok rond water weggepompt”, vertelt hij. “Ook hier voorzien we oplossingen, zoals meer ontharden.”

 

Lees meer over