Tremelo zet in op snelheidszones, een fietsstratennetwerk en trajectcontroles

Tremelo

In de gemeente Tremelo komen er snelheidszones, een fietsstratennetwerk en een automatische snelheidshandhaving met trajectctrontroles. Een en ander kadert in een veiliger fietsbeleid en het verhogen van de verkeersleefbaarheid, prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025.

In 2019 hield Tremelo een bevraging waaruit de vraag naar veilige - en fietsvriendelijke straten en buurten sterk naar voren kwam. Onaangepaste snelheid bleek eveneens een belangrijk aandachtspunt.

In het voorjaar van 2023 worden nu drie actiepunten uitgerold, met name aangepaste snelheidsregimes, veilige fietsverbindingen en snelheidshandhaving met trajectcontroles.

Op het hele grondgebied geldt een maximum snelheid van 50 km/uur, al zijn er wel enkele uitzonderingen. Op de verbindende wegen mag je 70 km/uur rijden en in gebieden waar extra aandacht moet uitgaan naar de zwakke weggebruikers, zoals de schoolomgevingen en de dorpskernen, blijft de snelheid beperkt tot 30 km/uur.

De gefaseerde inrichting van de zones 50 gebeurt in het voorjaar van 2023. “Op alle plaatsen in onze woon- en binnengebieden ,waar nu nog 70 km/uur mag gereden worden, zal de snelheid verlaagd worden naar 50 km/uur. Is de maximumsnelheid in jouw straat nu al 50 km/uur dan blijft dat zo. De mogelijkheid bestaat dat jouw straat wordt opgenomen in een zone 50 waardoor de gewone 50-borden verdwijnen. Omdat we in dezelfde periode ook een fietsstratennetwerk uitrollen, zal de snelheid in een aantal straten 30 km/uur worden”, luidt het bij de gemeente.

Ook de bebouwde kommen van Tremelo en Baal werden in de nieuwe plannen aangepast om de zones in overeenstemming te brengen met de huidige realiteit en een logische indeling van de aanpalende zones 50 mogelijk te maken.

In het voorjaar worden ook fietsstraten en fietsstratenverbindingen ingericht. In deze fietsstraten worden fietsers en bestuurders van andere rijwielen, zoals steps en speedpedelecs, de prioritaire weggebruikers. Gemotoriseerde voertuigen moeten achter de fietsers blijven. 

Op het grondgebied van Tremelo worden tenslotte ook vijf trajectcontroles ingevoerd. Het gaat om verbindingswegen met veel doorgaand verkeer die bovendien in een schoolomgeving of zone 30 gelegen zijn, met name in de omgeving van de Damiaanschool, Basisschool De Cocon en Sint-Annaschool en in het centrum van Tremelo en Baal.

Vanaf 4 april zijn de ANPR-camera’s actief.