Tremelo onthardt omgeving gemeentehuis, ook andere gemeenten in het Hageland zijn met problematiek bezig

ontharden

De gemeente Tremelo heeft, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en KiemKracht, de omgeving van het gemeentehuis onthard en vergroend. Hiermee voert ze één van de actiepunten uit van het in opmaak zijnde klimaatplan. Tremelo is één van de 43 gemeenten waar de provincie, via een intensief participatief proces, de klimaatplannen opstelt, meerdere gemeenten in het Hageland gaan hierin mee. 

Tremelo wil door te ontharden de gemeente aantrekkelijker maken voor dieren maar ook klimaatbestendiger en koeler maken op warme dagen.

Ze hopen dat inwoners zelf ook gaan ontharden en daarom gaven ze het goede voorbeeld door de omgeving van het gemeentehuis aan te pakken.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt momenteel 10 gemeenten, waaronder Tremelo, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw in het Hageland.

“Onze steun bestaat uit de begeleiding bij de uitvoering van hun concrete acties op het terrein”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Leefmilieu. “We willen tegen 2040 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie zijn. Daarom helpen we de gemeenten bij de opmaak van hun klimaatplan en steunen we projecten die helpen om de doelstellingen van het provinciale en de gemeentelijke klimaatplannen te halen.” 

 Ondertussen zijn, met de hulp van de provincie, de eerste klimaatplannen voor 18 gemeenten opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraden. De andere gemeenten zitten, net als Tremelo, in de laatste fase van opmaak.

Lees meer over