Inwoners Baal bestolen door Tremelose gemeenteraad?

gemeentehuis tremelo

Om een perceel grond te verkavelen in een woongebied met landelijk karakter in Tremelo moeten de percelen nu 15 are groot zijn en een perceelbreedte hebben van 30 meter. Dit werd recent realiteit. Gemeenteraadslid Katrien van Gilse (Vooruit) verzette zich hiertegen op de voorbije gemeenteraad.

Op de voorbije gemeenteraad diende raadslid Katrien van Gilse (Vooruit) een agendapunt in tot aanpassing van de Verordening Woon- en Leefkwaliteit. Het gaat over de nieuw ingevoerde regelgeving om te bouwen in de zone Woongebied met Landelijk Karakter.

"Tot nu werden in deze zone, om een verkaveling te realiseren, dezelfde regels gehanteerd als voor een woongebied. Door de verordening te stemmen veranderde de huidige meerderheid, zonder enige inspraak of overleg en zonder enige vergoeding of compensatie, de spelregels. Om een perceel grond te verkavelen in een woongebied met landelijk karakter moeten de percelen nu 15 are groot zijn en een perceelbreedte hebben van 30 meter", luidt het. 

De zone 'Woongebied met landelijk karakter' komt amper voor in de deelgemeente Tremelo maar treft, volgens de klagers, zowat alle eigenaars van gronden in de belangrijkste straten van de deelgemeente Baal, met name het Baalse deel van de Veldonkstraat, de Betekomsestraat, de Moorsemsestraat, de Nobelstraat, de Klein Schaluinstraat, de Bossepleinstraat en anderen worden hierdoor blijkbaar getroffen.

"De gevolgen voor de eigenaars van zowel bebouwde als onbebouwde percelen zijn groot. Er zou een waardevermindering zijn van hun eigendom en dit zonder financiële compensatie van de gemeente en door op deze manier de schaarse voorraad bouwpercelen in te krimpen worden de overblijvende beschikbare bouwgronden nog duurder en onbetaalbaar voor jonge inwoners en nieuwkomers", luidt het.

Volgens Van Gilse werden argumenten, ter verantwoording van de eenzijdige wijziging van de regels, door de verantwoordelijke schepen van Ruimtelijke Ordening niet gegeven. "De meerderheid stemde tegen mijn voorstel om de gewijzigde regels aan te passen naar de vroegere toestand. De oppositie steunde unaniem het voorstel tot aanpassing. Benieuwd hoe de inwoners van Baal hierop zullen reageren", besluit  van Gilse. 

Lees meer over