"Boetes na trajectcontroles mogelijk ongeldig"

20 oktober 2023 | 11u10 | Gepost door redactie
Trajectcontrole

Provinciegouverneur Jan Spooren (N-VA) verklaarde de samenwerking, die de gemeente Tremelo aanging met een privébedrijf voor de vier trajectcontroles die in de zones 30 staan sinds april, ongeldig. Het college zou het contract hebben afgesloten zonder dat de gemeenteraad hierover stemde. Dat weet Het Nieuwsblad.

De gouverneur vernietigde het collegebesluit na een klacht van oppositiepartij MGB Tremelo-Baal maar dat betekent niet dat ook de concessieovereenkomst niet meer geldt.

De meerderheid besliste om deze laatste, in onderling overleg, toch te beëindigen en zal de concessie door een nieuwe vervangen, die dezelfde inhoud zal hebben, maar deze keer zal de gemeenteraad die eerst moeten goedkeuren.

Op vijf maanden tijd werden er al meer dan 17.000 boetes uitgeschreven, die meer dan 900.000 euro opleverden. MGB wil nu onderzoeken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van het vernietigen van het collegebesluit.

Algemeen directeur Wim Vandenbroeck denkt dat de boetes niet zullen worden kwijtgescholden, zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Lees meer over