Volgende aflevering in de reeks N-VA versus meerderheid en deze keer gaat het over het nut van een schepen Dierenwelzijn

Tom Werner

De N-VA oppositie in Tielt-Winge diende een motie in om een schepen van Dierenwelzijn aan te duiden maar Open Vld, Cd&v en Vooruit stemden het voorstel weg. “Vlaanderen telt vandaag ruim 250 schepenen van Dierenwelzijn. In Oost-Brabant is Tielt-Winge de enige gemeente die nog geen volwaardige schepen van Dierenwelzijn heeft. Deze weigering is slecht nieuws voor iedere dierenvriend in onze gemeente.”, zegt fractievoorzitter Tom Werner (N-VA).

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) riep begin oktober de gemeenten die nog geen schepen van Dierenwelzijn op om er een aan te duiden. “Een schepen van Dierenwelzijn is immers een belangrijke schakel in het dierenwelzijnsbeleid, als aanspreekpunt en partner voor burgers, organisaties en de verschillende bestuursniveaus en overheidsinstanties. Om een dierenwelzijnsbeleid uit te bouwen is het cruciaal om een beleidsverantwoordelijke voor dierenwelzijn te hebben. Vandaar dat wij een voorstel op tafel legden om een bevoegde schepen aan te duiden”, aldus Werner.

Volgens de oppositiepartij reageerde burgemeester Rudi Beeken op het voorstel door te zeggen dat de gemeente al genoeg deed voor dierenwelzijn. “De beweringen van de burgemeester staan echter in schril contrast met de realiteit op het terrein. Sinds de start van de legislatuur weigert het gemeentebestuur werk te maken van een beleidsplan Dierenwelzijn. In 2020 raakte de gemeente Tielt-Winge haar label Diervriendelijke Gemeente kwijt omdat het college geen inspanningen wilde leveren om het label te behouden. De burgemeester liet destijds weten dat men het label mocht komen halen. Daarnaast blijkt uit het GAIA-onderzoek, dat burgers sinds 2018 informeert over het dierenwelzijnsbeleid in hun gemeente, dat er van een volwaardig dierenwelzijnsbeleid in Tielt-Winge geen sprake is. Tenslotte laat de huidige meerderheid al vier jaar op rij na om deel te nemen aan de Dag van de schepen voor Dierenwelzijn.”, gaat Werner verder.

Het voorstel van de oppositiepartij werd dus weggestemd door Open Vld, Cd&v en Vooruit. “Wij zijn niet te spreken over de houding van de traditionele partijen. Omwille van hun weigering blijft Tielt-Winge de enige gemeente in Oost-Brabant zonder schepen van Dierenwelzijn. In 2009 wenste het toenmalig bestuur een voorloper te zijn op het vlak van dierenwelzijn, maar van deze houding blijft vandaag niets over. Buiten enkele losstaande initiatieven is er van dierenwelzijnsbeleid geen sprake meer in Tielt-Winge. Dit is nefast voor iedereen die dierenwelzijn een warm hart toedraagt. Wij blijven ijveren om van dierenwelzijn een beleidsprioriteit te maken.”

Burgemeester snapt kritiek niet

Burgemeester Beeken begrijpt de kritiek niet goed. “Of ze dwalen of ze kennen het beleid niet. Die bevoegdheid ligt al lang bij de burgemeester, waarom zouden we dan een schepen hiervoor bevoegd maken. Zeggen dat we in de gemeente niet begaan zijn met dierenwelzijn is een leugen. Vorige week ben ik nog mee op pad geweest met die van de Snorhaar om 8 zwerfkatten te vangen.”

Dat de gemeente niet geïnteresseerd zou zijn in het label Diervriendelijke Gemeente doet Beeken ook af als larie. “We hebben in deelgemeente Sint-Joris-Winge overlast van duiven en krijgen dat probleem niet opgelost. We probeerden al een opblaasbare roofvogel maar daar lagen de duiven niet van wakker en ook een valkenier kon geen soelaas brengen. We hebben het label dan ook niet aangevraagd omdat we eerlijk toegeven dat we hier een probleem hebben. Hadden we dit verzwijgen hadden we het label wellicht wel gekregen. Wat GAIA betreft, daar zijn we mee in onderhandeling. Het probleem is dat ze ons een aantal vragen stelden maar er op un brief niet werd gereageerd, vandaar dat ze ons stilzwegen op de site maar daar komt dus verandering in. Ik ben ervan overtuigd dat we één van de betere leerlingen van de klas zijn.”