Tielt-Winge laat veiligheid ICT-omgeving controleren

Tielt-Winge

De gemeente Tielt-Winge zal in het najaar gehackt worden. Het gaat om een ethische hacking die kadert in het project Cyberveilige Gemeenten van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten, in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bedoeling is steden en gemeenten de mogelijkheid te geven om de ICT-omgeving gratis te laten doorlichten door ethische hackers van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Alle deelnemers krijgen na afloop een rapport, met daarin de gebundelde bevindingen en aanbevelingen van de studenten en dit in een begrijpbare taal zodat lokale besturen er zelf mee aan de slag kunnen.

Tielt-Winge stelde zich kandidaat en werd geselecteerd, de plaatsen zijn namelijk beperkt.

"De tijd dat al de gegevens van de burgers en hun bezittingen, die door het lokaal bestuur beheerd worden, veilig zouden zijn met een goed slot op de deur en een alarminstallatie is voorbij", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).

De gemeente stelde zich daarom kandidaat voor het project om proefondervindelijk vast te laten stellen hoe veilig de informatie van de bevolking, die aan hen werd toevertrouwd, werkelijk is. "We laten daarbij zowel naar de hard- en softwarematige oplossingen kijken, maar ook de menselijke component van de zaak zal getest worden. Best  van al: 't is gratis,  zo heb ik het graag", besluit Beeken. 

Lees meer over