Pedagogische coach voor kinderopvang en kinderdagverblijf

Elfenhuisje

Sinds midden september kunnen de buitenschoolse kinderopvang IBO Sjokotof en het kinderdagverblijf Elfenhuisje in Tielt-Winge beroep doen op de expertise van een pedagogische coach.

“Het is een heel goede zaak dat we bijzondere know-how op pedagogisch vlak gaan betrekken bij de werking van zowel IBO Sjokotof als Elfenhuisje.  Het spreekt voor zich dat dit de kwaliteit van onze opvanginitiatieven enkel ten goede kan komen. Ik ben er van overtuigd dat de pedagogische ondersteuning van onze kinderbegeleiders een grote meerwaarde zal hebben”, zegt schepen voor Kinderopvang Gert Van denstorme (Cd&v).

In de praktijk zal de coach samenwerken met de kinderbegeleiders in de respectievelijke opvanglocaties, pedagogische - en verzorgende taken op zich nemen, mee in gesprek gaan met ouders en de kinderbegeleiders begeleiden in hun pedagogisch handelen.

De coach ging op 12 september aan de slag en zal deeltijds (40%) ter beschikking staan van IBO Sjokotof en Elfenhuisje.  In het verlengde van een samenwerkingsovereenkomst van Tielt-Winge met Geetbets, Lubbeek en Kortenaken zal de coach ook in die andere gemeenten aan de slag gaan.  

Lees meer over