Onenigheid tussen meerderheidspartijen over bouw appartementsblok

Tielt-Winge

De CD&V meerderheidspartij in Tielt-Winge is niet te spreken over het feit dat het college van burgemeester en schepenen een vergunning uitreikt voor het bouwen van 8 appartementen op het Bergplein in Tielt. Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) snapt het protest niet.

De partij uit haar ongenoegen over het project op haar website. 

“De voorbije weken werd er enkele malen gediscussieerd op het college van burgemeester en schepenen over een uit te reiken vergunning voor het bouwen van 8 appartementen op het bergplein in Tielt.  CD&V houdt hierbij vast aan de in 2019 opgestelde beleidsnota.  De coalitiepartner oordeelt echter dat er geen probleem is om deze appartementsblok op deze site te ontwikkelen, en gebruikt de middelen die voorhanden zijn om de gunstige beslissing er door te drukken”, luidt het daar. 

“Na 2 stemrondes van telkens 3 voor en 3 tegen (CD&V), heeft de burgemeester de beslissende stem.  Hij bevestigde uiteraard de houding van zijn liberale fractie in dit dossier om toch verder te verdichten.”

CD&V kant zich tegen de beslissing omdat volgens hen het project, een groot appartementsblok, niet past in het landelijke hart van het Bergplein.  “In uitvoering van onze beleidsnota, en nadien nog strengere uitspraken vanuit de provincie, kunnen we niet meegaan in de visie om nog meer ongepast te verdichten op zijarmen van de as Rillaarseweg-Blereberg.” 

Volgens de partij zou het appartementsblok 9,5 meter hoog worden en meer dan 23 meter breed, terwijl 6,5 meter hoog en 19 meter breed toegestaan is.

“Van kwalitatieve groenzones is al helemaal geen sprake.  De draagkracht van het gebied wordt hier ruimschoots overschreden; iets waar de deputatie het gemeentebestuur al enkele keren op gewezen heeft.”

Geen reden om te weigeren

 Burgemeester Rudi Beeken vindt alvast dat het goedkeuren van de vergunning de juiste keuze was. "We hebben het advies gevraagd van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en die heeft de zaak onderzocht. Aangezien het gebouw langs 2 zijden aan de straatkant grenst, worden beiden in rekening genomen en dan zijn de afmetingen wel degelijk wettelijk. Eerder had het college al voltallig toestemming gegeven voor een aanvraag voor dit project dat zelfs grootschaliger was maar omdat een buur toen bezwaar aantekende moest er een aangepaste aanvraag worden ingediend. Intussen is er ook een akkoord met die buur die tevreden is met de aanpassingen die werden aangebracht aan het project. Bovendien had de CD&V schepen eerder ook al aan de bouwheer gezegd dat het ok was. Wij zagen dan ook geen reden om hier geen groen licht voor te geven."

Lees meer over