Onenigheid over ontmoetingscentrum in Meensel-Kiezegem, petitie met 400 handtekeningen tegen eventuele verkoop

OC Meensel-Kiezegem

Een burgerinitiatief verzamelde een 400-tal handtekeningen om te protesteren tegen de eventuele verkoop van het ontmoetingscentrum in Meensel-Kiezegem, een deelgemeente van Tielt-Winge. De initiatiefnemers overhandigen hun petitie woensdag 17 mei aan het gemeentebestuur.

Volgens de initiatiefnemers zouden een aantal gemeentelijke bestuursleden plannen hebben om het ontmoetingsCentrum in Meensel-Kiezegem te verkopen en dat zien ze niet zitten.

“Het heeft een aangename functie voor tal van verenigingen en inwoners van de gemeente voor (familie)feesten, fuiven, koffietafels en veel meer. Er is een keuken en een tap voor drankbediening. Er is ook degelijk sanitair. Ook KLJ-Meensel-Kiezegem is er gehuisvest in een ruimte met eigen sanitaire voorziening. Er is een speelweide met toestellen en ook Meensel-Kermis is er jaarlijks te gast. Er is voldoende parking, de buitenkoer is afsluitbaar voor jeugd en jonge kinderen en het  is een aangenaam rustpunt voor een toenemend aantal wandelaars en fietsers in onze regio. Tenslotte is er een petanquebaan die gefrequenteerd wordt door de senioren en is er ook een liggende en staande wipvoorziening die wekelijks gebruikt wordt door de St. Sebastiaansgilde”, ludit het bij de protesteerders

Volgens hen zouden verschillende inwoners, gebruikers en verenigingen verbolgen zijn over de gang van zaken. “Zonder consultatie of inspraak van de gebruikersgroepen en zonder een gedegen lokale omgevings- en behoefteanalyse worden de inwoners geconfronteerd met het verkoopsplan van het gemeentebestuur. Het is zover nog niet maar waar rook is, is vuur”, luidt het bij de initiatiefnemers van de petitie. “We kozen er bewust voor om de petitie niet online te laten verlopen, dan krijg je veel bulk binnen, nu ben je zeker dat de ondertekenden echt bezig zijn met het lokale gemeenschapsvormend belang van het OC-MK.”

Naar eigen zeggen verzamelden ze op 4 weken tijd al meer dan 400 handtekeningen.

Kwam niet te sprake maar beheer patrimonium anders aanpakken is wel aan de orde

Schepen Gunther Clinkx ( Open Vld) relativeert de zaken."Dat kwam helemaal niet ter sprake op de gemeenteraad en de bestuursmeerderheid heeft daaromtrent geen plannen. Indien de organisatoren van de petitie tegen de afbraak van het ontmoetingscentrum mij zouden vragen om die mee te tekenen, dan doe ik dat met veel plezier. Ze hadden zich beter eerst goed bevraagd alvorens dit te doen. Ik heb op de gemeenteraad iedereen eens opgeroepen goed na te denken over het patrimonium dat er was en met de komst van de kerken en pastorieën welke de prioriteit moeten krijgen. Persoonlijk geeft een ontmoetingscentrum in Meensel Kiezegem veel meer terug dan enkele pastorieën waarvan er zelfs leeg staan. Daar moet je durven afscheid van nemen en dat geld investeren om onze andere locaties, waar de return groot is naar het publiek, te vernieuwen en klimaatneutraal te maken. Tenslotte hebben wij een voorbeeldfunctie, dus deel van het oude niet gebruikte patrimonium verkopen en investeren in zalen waar onze inwoners kunnen feesten en mekaar ontmoeten, lijkt me opportuner”.

Lees meer over