N-VA niet te spreken over njet meerderheid i.v.m. saneren vervuilde gronden

N-VA raadslid Tom Werner snapt niet dat meerderheid niet meegaat in voorstel om vervuilde gronden te saneren op kosten van de Vlaamse overheid, meerderheid heeft daar en uitleg voor.

De N-VA oppositie in Tielt-Winge is teleurgesteld. Tijdens de gemeenteraad van juni stelde de partij voor om verontreinigde gronden te laten onderzoeken en vervolgens om te vormen tot bosgebieden, dat kan sinds 2021 met steun van de Vlaamse overheid . De meerderheid stemde het voorstel weg. “Onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur deze kans laat liggen om de bodemvervuiling aan te pakken”, reageert fractievoorzitter Tom Werner.

Sinds 2021 doet de Vlaamse regering aan gemeenten het aanbod om vervuilde zones te bebossen. “Gemeenten krijgen binnen het project het aanbod van de OVAM om vervuilde sites te laten onderzoeken, door middel van een oriënterend bodemonderzoek (OBO) ,op voorwaarde dat zij zich engageren om de gronden nadien te bebossen. In Tielt-Winge komen minstens twee gebieden hiervoor in aanmerking, eentje in Sint-Joris Winge en een andere grond in Kiezegem”, aldus Werner.

N-VA stelde voor om, in overleg met OVAM, te onderzoeken welke stortplaatsen in aanmerking kunnen komen voor een bodemonderzoek en bebossing. “Daarnaast vroegen wij om samen met de adviesraden en verenigingen na te gaan welke eigenaars van vervuilde sites in Tielt-Winge interesse zouden hebben om deel te nemen aan het project. Dit is een gouden kans om de historisch vervuilde gronden te laten onderzoeken en te zorgen voor bijkomend bos in Tielt-Wing”, zegt Werner.

Meerderheidspartijen niet akkoord

Meerderheidspartijen cd&v en Open Vld veegden het voorstel van tafel en stemden tegen. “Daarbij vielen vooral de uitlatingen van de burgemeester op. Hij wenste niet dat de Vlaamse overheid onderzoek zou uitvoeren in Tielt-Winge en dat hij de potjes het liefst toegedekt wilde houden. Het is onbegrijpelijk dat zij dit voorstel hebben afgewezen. Via het OVAM-project had de gemeente, met steun van de Vlaamse overheid, de historische vervuiling in Tielt-Winge kunnen aanpakken. In plaats daarvan steekt de burgemeester zijn kop in het zand. Onze fractie zal blijven ijveren voor een groener en gezonder Tielt-Winge.”, dixit Werner.

Burgemeester verdedigt zich 

Burgemeester Rudi Beeken (Open Vld) had, naar eigen zeggen, zo zijn redenen om niet mee te gaan in het voorstel. “Het voorstel van de overheid was om te beginnen al verstreken, iedereen heeft dat gecheckt tijdens de gemeenteraad en moest dit toegeven. Bovendien ga je mensen motiveren om een zogenaamd oriënterend onderzoek te laten doen, dat inderdaad gratis is. Wanneer daarentegen blijkt dat er een probleem is moet er een beschrijvend onderzoek gebeuren en dat is niet gratis en ten laste van de eigenaar, ook de eventuele saneringskosten die hierop volgen zijn voor de eigenaar. Dit zijn truken van de foor en daar doe ik niet aan mee,  ik wil mijn inwoners niet opzadelen met kosten die ze voordien niet eens vermoeden, dat is hetgeen ik bedoelde met potjes dichthouden. “

Het laatste woord is voor Werner want die is het toch niet eens met de uitspraken van de burgemeester: " Ze beweerden tijdens de gemeenteraad inderdaad dat de subsidie niet meer beschikbaar is, ik heb dit gecheckt bij OVAM en hun bewering klopt niet."

Lees meer over