Weldra 70 km/u op hoofdwegen en 50 km/u elders, Begijnendijk versimpelt snelheidsplan

Gemeentehuis Begijnendijk

In Begijnendijk worden de snelheidsbeperkingen aangepast. Weldra mag je op hoofdwegen 70 km/u rijden en elders 50 km/u De gemeente wil zo op de hoofdwegen buiten de bebouwde kom de doorstroming verhogen en duidelijke snelheidsregimes afbakenen en versnipperde snelheidswijzigingen vermijden.

“Het huidig snelheidsplan werd geïnstalleerd tijdens de vorige legislatuur maar we merken dat mensen niet altijd weten hoe snel ze waar mogen rijden. Vandaar dat we er nu meer duidelijkheid in willen brengen”, zegt burgemeester Bert Ceulemans (SAMEN).

De gemeenteraad voert een vaste zone 50 in met als afbakening Professor Scharpélaan 215-Betekomsesteenweg 155 en Sleutelbaan 12-Plankenbrug.

De regels worden dus simpeler want voortaan mag je op hoofdwegen 70 km/u rijden en elders 50 km/u. “Met uitzondering van de bocht ter hoogte van het kruispunt Professorscharpélaan, Betekomsesteenweg met de Moorsemsestraat. En de weg tussen Sleutelbaan 12 en Plankenbrug 16.”

De politiezone BRT gaf over de nieuwe regeling een positief advies.

Lees meer over