Komt er een fusie met andere gemeenten in Begijnendijk?

Bevolking Boortmeerbeek in opstand

Gaat Begijnendijk fusioneren met andere gemeenten in de buurt? Oppositiepartij MGB wil alvast een grondige en objectieve evaluatie maken en is vragende partij voor het samenstellen van een werkgroep. Het voorstel staat op de agenda van de volgende gemeenteraad. 

Na de fusieplannen in Boortmeerbeek, waarop heel wat protest kwam met onder meer een protestactie op maandagvond (foto), komt er nu ook in Begijnendijk weer leven in de fusiediscussie. De reden is het agenderen van een bijkomend punt op de dagorde van de volgende gemeenteraad door oppositiepartij MGB. Die wil terug werkgroepen in het leven roepen om de mogelijkheden om te fusioneren met een of meer omliggende gemeenten te onderzoeken. "Het wordt voor een landelijke, kleine gemeente als Begijnendijk met amper een goeie 10.000 inwoners steeds moeilijker om te beantwoorden aan de toenemende bevoegdheden en vereisten die vanuit de hogere overheden worden afgewenteld tot op het lokale niveau. Vanuit de MGB stellen we dan ook voor om een werkgroep samen te stellen die een evaluatie maakt omtrent de mogelijkheden van een gemeentefusie", klinkt de motivatie van MGB bij de ingediende interpellatie.

Raadslid David Janssens onderstreept dat zijn partij daarom niet perse een fusie wil maar op zijn minst de mogelijkheden, de plus en min punten, wil onderzoeken: "“k ben geen uitgesproken voor- of tegenstander maar wil het wel onderzoeken in het belang van onze gemeente en inwoners”.

Meerderheid niet meteen voor gewonnen

De huidige coalitie blijkt niet warm te lopen om hieraan een positief gevolg te geven. "We zijn inderdaad een landelijke gemeente, maar we zitten een stuk boven die 10.000 inwoners waarvoor de oproep tot fusie geldt", zegt Fred Dekeyser, voorzitter van Samen. "We willen de eigenheid van ons dorp behouden en zien nu geen enkele reden om die werkgroepen terug op te pikken. Het aangaan van samenwerkingen met omliggende gemeenten is iets anders en daar zijn we sterke voorstanders van en dat gebeurt ook al."

Het wordt alvast een stevig beurtje politieke discussie omtrent dit bijkomen punt op de gemeenteraad. In november 2014 werd een gelijkaardig punt op de toenmalige gemeenteraad behandeld. Uit de resultaten toen bleek dat er toch wat animo was voor een fusie, maar op de vraag met wie kwamen toen maar liefst vier verschillende gemeenten uit de bus. Het wordt afwachten tot de gemeenteraad om te horen of de situatie in Boortmeerbeek ook hier tot enige invloed heeft geleid.

Lees meer over