Begijnendijk wil trajectcontroles installeren, oppositiepartij vindt dat geen goede zaak

Trajectcontrole

Als het van oppositiepartij MGB afhangt komt er geen trajectcontrole in Begijnendijk. Donderdagavond 23 juni staat op de gemeenteraad de goedkeuring van een concessieovereenkomst hierover op de agenda.

De meerderheid wil in eerste instantie drie trajectcontroles installeren, met name in de Stoelstraat,Peuterstraat en de Staeystraat, oppositiepartij MGB vindt dat geen goede zaak, ook al vinden ook zij verkeersveiligheid primordiaal.

Voor de partij is verkeers- en ordehandhaving een bevoegdheid voor de lokale- en federale politie en mag dit niet uitbesteed worden aan privé bedrijven. “Al was het maar om ten allen tijde het recht op privacy te garanderen of elke vorm van twijfel die hierover zou bestaan weg te nemen”, zegt Bob Michiels.

Ook het feit dat er enkel gasboetes kunnen uitgeschreven worden, vinden ze een probleem. “Gasboetes voor snelheidsovertredingen kunnen enkel toegepast worden in straten met een maximum snelheid van 30km/u of 50km/u. Bovendien geldt de beperking dat de overtreding maximaal 20km/u te veel mag bedragen (bovenop de technische correctie van 6km/u). Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met politiezone BRT kunnen we niet opmaken wat er met de zwaardere snelheidsovertredingen zal gebeuren. Daarenboven stelt de Vlaamse Overheid dat het automatisch toestel dat de overtredingen vaststelt volledig gefinancierd moet worden door de lokale overheid. Enkel de desbetreffende privé firma wordt hier beter van. Naast de jaarlijkse kost, die de gemeente aan de politiezone zal betalen (€ 3.579,89 incl btw), zal ook de verwerking van de boetes door sanctionerende ambtenaren een extra kost met zich meebrengen.”

Zwakke weggebruiker beschermen

Tot slot vindt de oppositiepartij dat de geplande trajectcontroles hun doel voorbij schieten. “Ze zullen vooral de lokale inwoners treffen. De grote invalswegen, met het meeste, doorgaand verkeer in onze gemeente worden immers niet opgenomen in het project.”

Burgemeester Bert Ceulemans (SAMEN) is het daar niet mee eens en is voorstander van dergelijke controles. “In de drie straten waar we met het initiatief willen starten zijn er veel zwakke weggebruikers en wordt er veel te hard gereden, zo bleek recent nog tijdens een politiecontrole. We experimenteerden eerder al met bloembakken en paaltjes om bestuurders aan te zetten tot het minderen van hun snelheid maar dat bleek niet optimaal en ook het draagvlak is niet altijd even groot. Vandaar dat we nu trajectcontroles willen installeren. Trouwens wie meer dan 20 km per uur te snel rijden gaat niet ongestraft wegkomen want die wordt doorverwezen naar justitie.”

De eerste trajectcontroles zouden eind dit jaar, begin volgend jaar, geïnstalleerd worden, later volgen er meer.

Lees meer over