Verhoogde PFAS-waarden aan Herseltsesteenweg en Gaston Geenslaan

Gaston Geenslaan

Op de site aan de Herseltsesteenweg en de Gaston Geenslaan in Aarschot werden verhoogde PFAS-waarden gemeten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid raad de omwonenden aan om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor een aantal organische verbindingen die van nature niet in het milieu voorkomen

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS- verontreiniging in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze inventarisatie voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ook in Aarschot verkennende bodemonderzoeken uit op een aantal locaties. Op de site aan de Herseltsesteenweg (Villa Wittockx) werden verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater en de bodem, voor de Gaston Geenslaan (occasioneel oefenterrein) was dit enkel het geval in het grondwater.

Voorzorgsmaatregelen nemen 

“Op basis van deze metingen raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid de omwonenden aan om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de blootstelling aan PFAS te verminderen”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Bert Van der Auwera (Open Vld). “Door de verhoogde PFAS- waarden op beide locaties is er voor omwonenden immers een mogelijk risico op herhaaldelijke blootstelling. Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel schadelijk zijn.”

Wanneer je in een straal van 500 woont, dat kan je controleren op www.aarschot.be/PFAS, gebruik je putwater beter niet om te koken, drankjes mee te bereiden, je zwembad te vullen of je groentetuin te besproeien. Je auto ermee wassen, het toilet doorspoelen of sierplanten water geven is daarentegen geen probleem.

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld): “We vinden het belangrijk om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren. De inwoners binnen de 100-meter zone rond de verontreinigde site aan de Herseltsesteenweg ontvangen deze week nog een brief met meer informatie over PFAS en de voorzorgsmaatregelen. Alle inwoners binnen de ruimere 500-meterzone rondom de twee verontreinigde sites vinden alle nodige informatie op de stedelijke website.”

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op www.aarschot.be/PFAS of mail je vragen naar pfas@vlaanderen.be.

Lees meer over