Leerlingen school Elzenhof Aarschot bereiken finale Whizzkids ICT-wedstrijd

Wizzkids Elzenhof ICT-wedstrijd
Enkele leerlingen uit de bovenbouw van School Elzenhof bereikten de finale van de Whizzkids ICT-wedstrijd. In totaal namen 334 klassen uit 148 scholen deel aan deze wedstrijd. Team
Kangoeroe van School Elzenhof is één van de 40 klassen die de finale haalden

“Whizzkids is een wedstrijd voor basisscholen uit alle netten van het basisonderwijs in Vlaanderen en baseert zich op de eindtermen voor ICT”, licht Martine Lowet van School Elzenhof toe. “Samenwerken, overleg plegen en kritisch bekijken van de gevonden antwoorden spelen een belangrijke rol in deze wedstrijd. In een groot aantal vragen zitten interessante websites, die de leerkrachten kunnen gebruiken in de lessen. Op die manier integreren we ICT in de lessen, wat het uiteindelijke doel van Whizzkids is.”

Schepen van Onderwijs Geert Schellens: “School Elzenhof is de enige school voor buitengewoon onderwijs die de finale van de Whizzkids ICT-wedstrijd bereikte. Ik wil het Team Kangoeroe dan ook van harte met dit resultaat feliciteren.”

Ook burgemeester Gwendolyn Rutten is blij met het knappe resultaat: “Wij zijn trots op de leerlingen van Team Kangoeroe. Ze hebben nu al een geweldige prestatie neergezet. We duimen nu volop voor een podiumplaats.”

Lees meer over