Home-Start Domo Aarschot zoekt vrijwilligers voor gezinsondersteuning

Domo Aarschot
Home-Start Domo Aarschot zoekt vrijwilligers voor gezinsondersteuning, aan huis, bij gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, van bij de zwangerschap tot de kinderen twaalf jaar zijn.

De Domo-vrijwilligers zetten in op opvoeding en talentontwikkeling: ouders ondersteunen in het samen spelen, sporten, lezen met de kinderen, naar de film of het theater gaan met het gezin, ondersteuning bieden bij het lidmaatschap in de bib of vereniging, huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij schoolse activiteiten of contacten met de school.

Daarnaast zetten ze zich ook in voor het herstellen en opbouwen sociaal netwerk: drempel verkleinen naar vrijetijdsaanbod, weg tonen en begeleiden naar duurzame netwerken in gezinsomgeving( buurtwerk, oudergroep op school, buurttuinieren, Nederlands spreken, enz.)

Ook stimuleren ze het gezin hun kracht te (her)vinden: gezin of ouder even rust bieden, gevoel geven er niet alleen voor te staan, weg wijzen in administratie en hulpverlening, gezinnen aanmoedigen en begeleiden naar bestaande diensten en hulpverlening.

Is dit vrijwilligerswerk iets voor jou, dan kan je na een inleidende vorming dadelijk aan de slag.

Interesse? Schrijf je in voor één van de infosessies op 19 april om 19.30 en 6 mei om 14.00 via info@domovzw.be

Meer info op www.homestartvlaanderen.com

Lees meer over