Fietsen verboden in Leibergbos: "Voor de natuur maar ook omwille van de veiligheid"

Leibergbos

Voortaan is het verboden om te fietsen in het Leibergbos in Aarschot. Reden hiervoor is dat er tegenover 2016 nog maar 20% van de ondergroei en voorjaarsbloeiers overblijft. “De vele fietsers en BMX'ers die er passeren, rijden over de bovenliggende boomwortels, bloemen en struiken. Helaas kan het bos dat nu niet meer aan en daarom is het vanaf nu verboden om er te fietsen”, aldus de stad op haar sociale media.

 Wandelaars zijn nog wel toegelaten maar alleen op de twee hoofdpaden.

“De aanleiding voor deze beslissing is tweeledig. Enerzijds om het bos te laten herstellen na intensief gebruik, maar zeker ook omwille van veiligheidsoverwegingen. Door het afspoelen van slib en modder (erosie) ontstonden er gevaarlijke situaties op de aangrenzende voet- en fietspaden langs de Diestsesteenweg en Diestsestraat. Bovendien moesten we de laatste jaren regelmatig ingrijpen om stervende bomen door valgevaar te verwijderen. Meermaals vielen er ook effectief bomen op de Diestsestraat die dan door de hulpdiensten verwijderd moesten worden. De verhoogde sterfte is te wijten aan de erosie en het wegrijden van de wortelstelsels”, luidt het.

“Het fietsverbod geldt minsten tot de boswerkzaamheden en erosiemaatregelen voltooid zijn en de veiligheid opnieuw gegarandeerd kan worden.”

De blauwe en rode lus van de MTB-route in Aarschot (Demerlandroute) werden licht aangepast. De gewijzigde routes kan je bekijken via de website van Sport Vlaanderen.

Er werden ook, aan het begin van de blauwe lus en het einde van de rode lus, oranje-zwarte borden aangebracht om de trajectwijziging aan te duiden.

“We begrijpen dat dit geen fijn nieuws is voor de gebruikers van de MTB-routes, maar uiteraard primeert de veiligheid. Met deze inspanning zorgen we er samen voor dat we in de toekomst veilig van een gezonder Leibergbos kunnen genieten, al wandelend en fietsend.”