Aarschot onderneemt actie voor gelijke toegang tot menstruatieproducten

Maandverbandautomaten op school
8 maart, Internationale Vrouwendag, een dag waarop we extra aandacht geven aan vrouwenthema’s. Een bijzonder hot topic is de gelijke toegang van menstruatieproducten voor alle vrouwen. Elke vrouw heeft het recht zich geen zorgen te hoeven maken waar het volgend maandverband vandaan zou moeten komen. Daarom onderneemt de stad actie en engageert ze zich om maandverband gratis toegankelijk te maken voor elke vrouw.

Burgemeester Gwendolyn Rutten verduidelijkt: “Voor ons als stadsbestuur is het fundamenteel: We leven in de 21ste eeuw en elke vrouw heeft dezelfde rechten. Het is daarom evident dat, net zoals toiletpapier, ook maandverband vrij toegankelijk is in de publieke ruimte. We willen iedereen mee in onze stad en ondernemen actie waar het kan. Met de actie ‘Aarschot goed geregeld’ gaan we met volle overtuiging het engagement aan om maandverband gratis toegankelijk te maken in onze stad.”

Gratis maandverband in secundaire scholen
“De actie zal verschillende fasen doorlopen. We beginnen in de scholen. Aarschot is een echte scholenstad, ze telt maar liefst zeven middelbare scholen. Onderzoek toonde aan dat meisjes die geen menstruatieproducten kunnen kopen, regelmatig thuis blijven en lessen missen. Dit heeft uiteindelijk een invloed op de leerprestaties. Bovendien vergeten meisjes al eens menstruatieproducten mee te nemen. De drempel om dan maandverband aan het secretariaat te vragen, is groot. Wij plaatsen nu stelselmatig in elke secundaire school een automaat met gratis maandverband in de meisjestoiletten. We kiezen voor maandverband omdat uit onderzoek blijkt dat dit bij meisjes nog steeds het populairste menstruatieproduct is. De totale investering bedraagt 9058 euro. Daarvoor kopen we 8 automaten aan en voorzien we een starterspakket van 200 doosjes maandverband voor elke school. In elk doosje zitten 2 maandverbanden", zegt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen.

Ook de ouderraad van het Sint-Jozefscollege van Aarschot (SJCA) startte een project rond menstruatiearmoede en zorgde ervoor dat er op beide campussen gratis menstruatieproducten aanwezig zijn in de meisjestoiletten.  

Uitbreiding gratis menstruatieproducten voor alle vrouwen van de stad
Burgemeester Gwendolyn Rutten: “In een volgende fase plaatsen we automaten in de toiletruimtes van de stadsdiensten (sporthal, cultureel centrum, jeugdcentrum De Klinker…) en in de openbare toiletten. Toegang tot menstruatieproducten zou een recht moeten zijn voor elke vrouw. Wij willen dit gratis toegankelijk maken voor elke Aarschotse vrouw. Vandaag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag vieren vrouwen wereldwijd hun onderlinge solidariteit. Symbolisch het moment bij uitstek om deze actie te lanceren, leek ons.”

Gelijke Kansen
Gelijke Kansen voor iedereen houdt ook in dat menstruatieproducten vrij toegankelijk moeten zijn ongeacht de middelen die je hebt. De cijfers rond menstruatiearmoede zijn dan ook niet min. Onderzoek van Caritas Vlaanderen door Thijs Smeyers toont aan dat in Vlaanderen 12% van de meisjes tussen 12 en 25 jaar al eens niet genoeg geld heeft gehad om menstruatieproducten te kopen. Bij meisjes in armoede is 15% hierdoor al eens thuis gebleven van school. Belangrijk daarbij is dat we niet stigmatiserend te werk gaan. Het is een basisrecht voor alle vrouwen. Straffe samenwerking in de stad Binnen de stad Aarschot is het draagvlak voor deze actie enorm. Zowel het bestuur als de actiegroep ‘Verzet tegen armoede’ gaven de actie vorm.

Schepen van Gelijke kansen en Armoedebestrijding Nicole Van Emelen: “We zijn met z’n allen heel enthousiast om met deze actie aan de slag te gaan. Het is hartverwarmend om te zien dat alle betrokkenen, van bestuur tot oppositie, van de jeugddienst, over de dienst samenleven en de dienst buurtwerking tot de dienst technische zaken, er alles aan doen om deze actie snel en kwalitatief uit te rollen.”

Lees meer over