Aarschot krijgt cadeautje van 38 erfgenamen

Schenking grond
Een bizar cadeautje voor de stad Aarschot. Als oplossing van een jarenlange discussie over een klein stukje grond, werd dit aan de stad geschonken. Beter niemand iets dan een 'slechte' verdeling blijkbaar.

Vandaag ontving de stad de afstammelingen van de familie Verbeeck-Pelgrims. Met maar liefst 38 kleinkinderen, achterkleinkinderen en aangetrouwden waren ze samen eigenaar van een klein bosje van 17m² in de Klein Opperstraat in Langdorp. Dit bosje staan ze nu af aan de stad Aarschot. In het stadhuis werd de overdrachtsakte ondertekend. 

Van oorsprong was het bosje van de familie Verbeeck-Pelgrims. Na het overlijden van de ouders in de jaren '60 ontstond er door de jaren heen een ingewikkelde erfeniskwestie waarbij het stukje bos steeds meer eigenaars kreeg. Intussen waren dat er al 38 en was het kleinste aandeel van een familielid zelfs niet groter dan een A4-blad.

Met de overdracht aan de stad komt er voor de familie nu een einde aan een kluwen van notariële beslommeringen.

Het stadsbestuur dankt de familie voor hun kleine, maar mooie bijdrage aan het bospatrimonium van de stad. 

Lees meer over